9 въпроса за съставяне на бизнес план | dLambow

Кои са 9-те въпроса при съставяне на бизнес план?

Бизнес план е представата на мениджъра за бъдещето на повереното му за управление предприятие.

Съставяне на бизнес план
9 въпроса за съставяне на бизнес план


9 въпроса при съставяне на бизнес план

Добрите бизнес планове трябва да дават ясни и недвусмислени отговори на въпроси като:

  1. Как ще изглежда отрасъла в бъдеще?
  2. Какви ще са дълговременните преимущества на бизнеса?
  3. Какви стоки или услуги може да предлага фирмата?
  4. Колко доходна може да бъде компанията?
  5. Каква е главанта цел?
  6. Какви са начините тя да бъде постигната?
  7. Какви ресурси ще са необходими за реализирането й?
  8. Какъв е графика на осъществяваните задачи?
  9. Кои са критичните точки и как ще бъдат контролирани?

Други елементи на бизнес плана

Бизнес планът трябва да съдържа още добър анализ на конкурентите, информация за доставчиците и характеристиките на пазара. Всеки предприемач, който започва някакъв бизнес, колкото и малък да е той, създава свой бизнес план, който не е задължително да бъде написан на хартия. Но поне сметките за приходи и разходи трябва да са ясни и да се следят.
-----------------------------------------------

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Посетители

Translate / Перевод

Последователи - Абонати: