Загуба

Понятие за загуба.

Загуба (обратното на печалба) е понятие, което намира приложение в различни области на обществения живот, в следствие на което му се придава различно значение.

В стопанската практика 

това са най-вече надвишаването на разходите над приходите за бизнеса, изразено в парична форма, което води до намаляването на материалните му ресурси.

В счетоводството 

се използват значително повече форми и разновидности за изчисляване на загубата, в т.ч. и като междинни резултати и се води специална сметка, по която се отразяват резултатите от реализация на готова продукция, платени глоби, неустойки и др.

В гражданското право 

загубите включват причинения реален имуществен ущърб или щети от неправомерни действия или бездействия на едно или няколко лица или институция, спрямо друго лице, лица или институции, изразени в парична форма.

В последния случай загубите биват три вида:

А) Реалният ущърб, 

разрушения или повреди, т.е. разходите, които едно лице, чиито права са нарушени, е претърпяло или ще трябва да претърпи за възстановяване на повредите, липсите или похабяванията.

Б) Разходите, които търпи една от страните в определена сделка 

или отношения от просрочените или некоректни действия на другата страна, когато тя не действа по установения или договорен начин.

В) Пропуснатите ползи, 

т.е. неполучените доходи, които това лице би получило при обичайни условия на граждански оборот, ако правата му не са нарушени.

Възмездяване на загубите.

Според общото правило, длъжника или причинителя на вредите, е длъжен напълно да възмезди получените загуби, макар че в някои специфични случаи, законодателството може да предвиди и ограничена отговорност.

Загубата е вид финансов резултат от дадена дейност.

Терминът загуба в латински език е damnum, а в английски език - damages, losses, loss и в крайна сметка това е финансовия резултата от една дейност най-вече в областта на бизнеса и се изчислява като разлика между доходите и разходите, в случаите когато резултата е с отрицателен знак, на минус. Загуби има и в личния живот, но с тях твърде много ще се разпрострем и темата ще се размие.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Каква е разликата между маркетинг и продажби?

Фирмен маркетинг

За да изясним значението и същността на фирмения маркетинг, преди това трябва да изясним някои по-първични понятия. Нека първо се спрем на разликите, които съществуват между маркетинга и продажбите.  За да изясним значението на фирмения маркетинг и продажби като понятия, преди това трябва да схванем тяхната насоченост. Затова първо се погледнем на разликите, които съществуват между маркетинга и продажбите.


Продажбите се фокусират върху потребностите на продавача, 
а маркетинга - върху потребностите на купувача.

Продажби на фирма.

Във всяка фирма продажбата се занимава с необходимостта продавача да превърне даден свой продукт в пари - да го осребри. Докато маркетинга изучава идеята за удовлетворяван потребностите на потребителя посредством фирмения продукт и целия набор от дейности, свързани със създаването, доставката и консумацията на този продукт. Въпроси, на които можем да отговорим само от гледната точка на клиента, потребителя на продукта.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Искам бизнес, за да не работя.

Много хора днес искат да се занимават с бизнес с идеята за да не работят.

Те така си представят бизнеса - някой друг да работи за тях, но без да са си свършили началната «върла» работа. Като Мел от Биг Брадър - «Много ме бива за началник, да нареждам какво да правят другите.»

Трудно е да се определи какво е това бизнес. 

Все пак това е вид предприемаческа дейност или ако дословно го преведем - вид «заетост». С други думи, ако Вие се занимавате с някаква дейност с цел печалба, то това е бизнес. Толкова е просто. Повечето хора искат да се занимават с бизнес, но в повечето случаи това желание остава на думи и декларации, и се надяват (тайно, не явно) някой друг да свърши тяхната работа, а те само да се подписват на «получил сумата».

Сравнение между работа и бизнес

За да стане по-ясно за какво говоря, ще направя едно сравнение между работа и бизнес. Когато сме на работа трябва да работим равномерно усилено, по 8 часа на ден, за да си получим в края на месеца едно сравнително постоянно трудово възнаграждение.

При бизнеса не е толкова равномерно. При учредяването на бизнеса се работи много яко, за да се изгради т.н. система на бизнеса. Едва след това може да се възлага изпълнението на определена работа на други хора и така да се постигне ефекта другите да работят за Вас.

Пишман бизнесмени

Та, преобладаващата част от пишман бизнесмените не си свършват домашната работа и се надяват като наемат хора, те да им я свършат. Но не е възможно да наемеш външен човек и да се надяваш той да ти създаде организация на бизнеса. Това си е работа на предприемача.

Работа като работник (служител)

http://www.freshfreestuff.net/wp-content/uploads/2008/05/businessman-silhouette.jpgРаботникът (служителя) иска да работи при ясни условия - работно място, работно време, правила, норма. Той е изпълнител, но ако Вие не сте си свършили работата, какво да «изпълнява» - нищо! Мота се малко напред - назад, нагоре - надолу, докато стане ясно, че така нещата не вървят.
Но работника не е виновен. Виновен е бизнесмена. Той няма система, не прави организация, не обновява дейността си, не реагира на промените, не усвоява технологиите. Инати се и се ербабчи - Аз! Компютри?! Интернет! - Никога! Който каквото сам си направи, друг не може да му го направи.

Собствен бизнес (за да не работя)

Почти всеки иска днес да се занимава със собствен бизнес (за да не работи), но няма представа как се прави бизнес и започва да търси златната идея, тайния продукт, който ще го направи богат. И започват да се появяват от секретни, по-секретни идеи за бизнес. Тези хора са на светлинни години от идеята какво е това бизнес. А то е толкова просто. Продукта, възоснова на който правите бизнес, няма никакво значение. Ще Ви дам пример. Сладки шербети (дето ги пият даже белите мечки - според рекламата им) има всевъзможни рановидности. Но едни от тях фалират, а други печелят милиарди долари годишно от 100 години на сам. А продукта е един и същ.

Печелившия бизнес - решаване на проблеми.

Схващате ли идеята? Проблема за печелившия бизнес не е проблем за продукта, а проблем за бизнес уменията на предприемача. Ако Вие считате, че за да правите успешен бизнес, държавата трябва да Ви създаде някакви много специални условия, като в инкубатор, значи тази работа не е за Вас.

Главната роля на бизнесмена е именно в това - да решава проблеми. Затова му плащат, за това получава печалба. Ако държавата или някой друг уреди всичко, Вие за какво сте - за черешката на сладоледа? Ако всичко е уредено, Вие нямате работа там. Вие може да печелите само ако решавате проблеми, ако намирате решения.

Намери потребност и я удовлетвори

Затова е казано «Намери потребност и я удовлетвори.» или «Продай преди да купиш.» Толкова е просто, но е неизгодно - трябва да се работи. Да, да. Вие сте съгласни сега с мен, че за да получавате печалба от своя бизнес, то тя трябва да идва в следствие на работа. Но въпросът е каква точно да бъде тази работа.

Тежка работа

Тежка работа е да се копае канал на ръка, с кирка. Но от тази тежка, яка работа могат ли да се спечелят милиони? Могат, ако не се копае на ръка, ако се използва специализиран багер и ако се прилага нужният мащаб на бизнеса. В този случай може и милиони да спечелите без да сте виждали какво е това кирка, и даже без да знаете, че с кирка може да се копаят канали.

Но бизнесът е по-друг вид работа. 

В началото се работи по съставянето на бизнес модела, при това се работи много, по 20 часа на денонощие. След това се работи (много - по 20 часа на денонощие) за да се организира дейността, да се създаде ред, инструкции, графици … И тогава нещата могат и да потръгнат.

След това се работи, пак много, по иновациите във фирмата. Ако това не се прави, първоначалната бизнес идея се изчерпва и рано или късно продажбите тръгват надолу и конкуренцията ще Ви тръшне по гръб. Затова докато другите вече работят за Вас, Вие не ходите на Бахамските острови, а пак работите здраво, за да има и утре кой и какво да работи за Вас.

Така след доста години, когато изградите напълно своята бизнес система и създадете специализирани отдели за всичко, които са обучени  и съставени от най-добрите специалисти в бранша, тогава може да си позволите да се веселите на някой круизен кораб на околосветско пътешествие без да работите, защото имате (не като паднал от небето, а защото Вие сте го изградили с яка работа) собстве печеливш бизнес.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Подготовка за водене на бизнес преговори.

Водене на бизнес преговори.

В рамките на създаване на нормална обстановка за водене на бизнес преговори, много важно е още преди тяхното започване страните да отчитат своите специфични интереси и да се информират за своите намерения относно областта, въпросите и най-важните пунктове в процеса на предсоящите преговори.
Трябва да се приеме и обща позиция за процедурата, по която ще бъдат проведени преговорите.

Страни, участващи в преговорите.

Тъй като в преговорите участват страни с различни икномически и социални интереси, с различна стратегия и тактика при воденето на преговори, отделните страни неизбежно се нуждаят от прекъсвания за консултации и събеседване. За тази цел е благоприятно фирмата-домакин да помисли предварително и наред със залата за водене на преговори да осигури самостоятелно помещение за почивка и консултации.

Компромис в хода на преговорите.

Да се постигне компромис в хода на преговорите е възможно, ако двете страни са склонни на взаимни отстъпки. Компромисът е реален тогава, когато и двете страни са склонни да удовлетворяват взаимно, макар и малка част от своите интереси. Тук важна роля играе предварителният избор на критериите, по които ще се определи законният характер на отстъпките и тяхното равенство. Макар и трудно, трябва да се търсят и количествени форми за изразяване на тези отношения.

Организирана подготовка.

Добре организираната подготовка на преговорите гарантира до известна степен техния благополучен завършек. От гледна точка на участниците е важно да се уважават интересите и исканията на отсрещната страна, да има стремеж към взаимно разбиране на мотивите, да се търсят мостове за постигане на съгласие. Имайки предвид горното, личната предварителна подготовка на съответния мениджър изисква готовност по следните важни моменти: 

•    Желаният изход – 

какво наистина искаме да постигнем и какъв ще е идеалният резултат от наша гледна точка.

•    Приемливият изход – 

минимумът, който сме се подготвили да приемем.

•    Граници – 

области, в които става дума за цифри и лимити, за които компромисът не е решение, трябва да се имат пред вид през целия процес на преговори. В много случаи обаче не е задължително поставянето на долна граница. Този акт може да се тълкува като блокиране на инициативността и възможностите за изход от създалата се ситуация.

•    Срокове – 

в случаи, когато се обменят пари за суровини или услуги.

•    Информационна осигуреност на целия екип 

относно състава на преговарящата страна; относно всички факти и ресурси от наша и чужда страна, които могат да обърнат дискусията в наша полза.

•    Имаме ли някакъв коз, 

нещо специфично, с което да привлечем другата страна към готовност и отстъпчивост за по-ранен компромис 

При предварителната подготовка за водене на преговори е необходимо обмисляне на възможностите на отсрещната страна колкото се може по-реалистично по същите пунктове и същата схема и ред.
------------------------------------------------
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Съставяне и приемане на проекобюджет

Подготовка на проектобюджет

Подготовка по съставянето на проектобюджета се осъществява месеци преди настъпването на новата бюджетна година. Работата по съставянето на новия проектобюджет започва веднага след изготвянето и приемането на предходния. Съществуват няколко метода за изготвяне на проектобюджета:

Автоматичен метод- 

приходите и разходите на миналата бюджетна година механично се приемат като приходи и разходи на новия проектобюджет;

Метод на мижорацията и минорацията- 

увеличаване или намаляване на на приходите и разходите на новия проектобюджет , в сравнение с тези на предходния бюджет;

Статистически метод (метод на средните величини)- 

прави се опит да се използва динамиката на средните величини при проектобюджета на приходите и разходите за новата бюджетна година;

Генетичен метод- 

опит да се установи какво ще бъде въздействието върху всеки държавен приход и разход при конкретните икономически реалности, които се очертават през новата бюджетна година.

Обсъждане и приемане на проектобюджет

Изготвения от министъра на финансите проектобюджет се обсъжда и приема от две инстанции- правителството и законодателния орган (Парламента). Местните бюджети се подготвят от кмета и общинската администрация, а се приемат от съответния общински съвет. Целта на обсъждането е да се преодолеят и изгладят разногласията между министъра на финансите и останалите министри.

Проектобюджета на Правителството се внася за разглеждане и утвърждаване от законодателния орган в определен срок, за да могат депутатите и бюджетната комисия подробно да се запознаят с него. След обсъждане Парламента приема Закон за бюджета на Република България за съответната година.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Отчет за приходи и разходи

Отчет за приходи и разходи

Отчетът за приходи и разходи отразява получените приходи и извършените разходи от предприятието за отчетния период. Съставя се в двустрана форма съгласно приложението към чл.40, ал.1 от Закона за счетоводството и изисквонията на Национолния сметкоплан. В лявата част са разполажени разходите, а в дясната- приходите.

Групиране на приходи и разходи.

Групировката на разходите и приходите в отчета е аналитична с тази на текущото им отчитане, което улеснява тяхното отразяване.

Разходите се представят в четири групи:

 1. разходи за дейността;
 2. финансови разходи;
 3. извънредни разходи;
 4. данъци.

Приходите са групирани в три групи:

 1. приходи от дейността;
 2. финансови приходи;
 3. извънредни приходи.

Резултати от отчетния период - печалба или загуба

Както в лявата, така и в дясната страна на отчета, след сумарното представяне на разходите и приходите, фигурира по една група за резултатите от отчетния период, т.е. печалба или загуба. Те се записват в противоположни страни на изравняване на баланса. Ако резултатът от дейността е печалба, той се записва в лявата страна на отчета, след всички разходи, а ако е загуба- в дясната, след всички приходи.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Фирмен имидж в бизнеса.

Фирмен имидж

Фирменият имидж е сложно, събирателно понятие и е съчетание на цял спектър от количествени и качествени характеристики на продукта или фирмата. Тяхното взаимно проникване е в основата на изграждане на цялостен образ – имидж. Целта при създаването на всеки продукт е да се характеризира с добър, висок фирмен имидж, т.е. с позитивен пазарен образ. От друга страна, комуникативната политика на всяка фирма е насочена към достигането на зададения образ до получателя.

Поддържане на приемлив образ пред потребителите.

За поддържането на приемлив за потребителя образ е необходим анализ на спектъра от критерии, които го изграждат – туширане на негативните страни, усъвършенстване и налагане на нови вкусове, изисквания, т.е. възпитание на обществото така, че положителния имидж да се утвърди на ново, по-високо стъпало Под влияние на външните фактори, при взаимодействието си с тях, при собствената си еволюция, имиджът търпи изменения. Често нещо, което е било с позитивен имидж вчера, днес се оказва остаряло и с помръкнал имидж, което налага непрекъснати комуникации с потребителите. Комуникацията пък, от своя страна трябва да изгражда позитивен имидж и да го поддържа.

Имиджът е съвкупност от черти

Имиджът е съвкупност от черти, насочващи вниманието върху най-добрите и привлекателни качества на организацията, компанията, корпорацията, като едновременно с това включва и механизмите, нейния мениджмънт за повишаване на нейната оценка и авторитет сред потенциалните потребители. Имиджът съществува в съзнанието на публиката като поток от информация, който провокира образна и емоционална реакция. Неговото формиране се извършва спонтанно, неусетно в публиката (обществото) и целенасочено, чрез каналите на възприятие – визуално въздействие, вербално (речта в широкия смисъл), събитийно и контекстно.

Корпоративен имидж.

При корпорациите, трябва да се има предвид, че имиджът на продукта има две страни – описателна (информационна), т.е. образ в по-тесен смисъл на понятието, и оценъчна – провокира сравнение, оценка, емоция. Тя не е застинала, а търпи промени – под влияние на спонтанното сравнение – една характерна черта на обществото – да наблюдава, да сравнява, да оценява. Трябва да се помни, че корпоративното управление на комуникациите трябва да се съобразява с обществото, но е задължително да извършва собствен анализ и самооценка, за да не позволи разваляне на имиджа.     В този смисъл, имиджът, създаден при корпорациите бива позитивен, негативен и неутрален.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Идея за бизнес за красиви хора.

Започване на собствен бизнес.

Често при започване на собствен бизнес, хората страдат от различни предрасъдъци и така само губят. Много хора си мислят, че модели могат да бъдат само млади красиви момичета с безупречен външен вид. А това далеч не е така, защото често може да видите реклами на стоки, които се представят от хора, за които много трудно може да Ви мине през ума, че са модели, а те са именно такива.

Манекен на средна възраст.

Да речем, случая с едни популярни бои за боядисване на жилища - „манекенът“ е мъж на средна възраст, доста нисичък, при това закръглен и заплешевяващ, но като са го облекли в работнически комбенизон, се е превърнал в идеалното рекламно лице за конкретната стока. Една млада, префънцутена манекенка дали би могла по-добре от него да рекламира бои, лакове, бормашини, моторни триони, трактори.

Модели с конкретни дадености.

Освен това, много често се търсят и модели със свои конкретни дадености - ръце, гръб, ходила, гърди и т.н. за рекламиране на специфични стоки - кремове, лак за нокти, стелки и др. Е, казаното до тук би следвало вече да е пораздвижило фантазията Ви, защото тя най-добре ще Ви покаже, че всеки един човек може да си изяви като идеалния манекен, за подходящия за него случай.

Познавате ли себе си за бизнес?

Въпросът е познавате ли добре себе си, така че да сте в състояние да оцените своите положителни и отрицателни качества и на тази база правилно да се насочите. Останалото е си е просто ... РАБОТА. Но нали именно това Ви интересува! Това беше идеята за вид бизнес, свързан много пряко с рекламата. По-нататък, мисля, че и сами може да продължите.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Основи за частен бизнес в България.

Нормативна база за частен бизнес в България.

Нормативната база е първото условие за развитие на частен бизнес в България. В този смисъл значението и регулиращата функция на държавата, относно частния бизнес е съществена за неговото цялостно развитие. Това до голяма степен е свързано и с факта, че след преминаването ни (2004 г.) към пазарна икономика, в България все повече нараства ролята на частния бизнес, а оттам и необходимостта от неговото правно регулиране.

Търговски закон.

Основният нормативен документ за създаване и развитие на частен бизнес у нас е Търговския закон. В него се поставят основните определения, свързани с развитието на стопанска дейност у нас. Според неговите разпоредби търговец е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните търговски сделки:
 • 1. Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;
 • 2. Продажба на стоки от собствено производство;
 • 3. Покупка на ценни книги с цел да ги продаде;
 • 4. Търговско представителство и посредничество;
 • 5. Комисионни, спедиционни и превозни сделки;
 • 6. Застрахователни сделки;
 • 7. Банкови и валутни сделки;
 • 8. Менителници, записи на заповед и чекове;
 • 9. Складови сделки;
 • 10. Лицензионни сделки;
 • 11. Стоков контрол;
 • 12. Сделки с интелектуална собственост;
 • 13. Хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;
 • 14 Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
 • 15. Лизинг.

В състава на търговците се включват също и:

 • 1. Търговските дружества;
 • 2. Кооперациите с изключение на жилищностроителните кооперации.
За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин. От обхвата на търговците се изключват:
 • 1. Физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност;
 • 2. Занаятчиите, лицата, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия, освен ако тяхната дейност може да се определи като предприятие;
 • 3. Лицата, извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища.

Регистриране и вписване на частни фирми.

Според разпоредбите на Търговския закон, всяка фирма трябва да бъде регистрирана и вписана в търговските регистри на Агенция по вписванията. Освен нормативната база, държавата има още задължението да осигури и съответната инфраструктура (пътища, електрифициране, водоснабдяване...), на основата на която частния бизнес може да развиват своята дейност.
 

Развитие на частния сектор.

В тази насока се наблюдава известно изоставане, което може да се определи и като основната причина състоянието на частния сектор в момента. Все още съществуват възможности, които държавното управление тепърва трябва да използва, подобрява и развива.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Може ли бизнес без фирма?

Бизнес без фирма може, ако е незаконна далавера.

Бизнесът е дейност, свързана с
 • поемането на много рискове, 
 • обезпечаване с ресурси, 
 • работа, 
 • изгода и печалба. 

Бизнесът изисква

 • търговски усет, 
 • много добро познаване на пазара
 • икономическите условия на работа, 
 • лекота в прилагането на основните принципи
 • адекватни методи на икономическото управление. 

В основата на съществуването на един бизнес (респективно - на една фирма) стои

 • целта, 
 • мотивацията за започване на съответната дейност, 
 • спецификата на организацията, 
 • отличителните белези, по които фирмата ще се отличава от останалите фирми, работещи в същата област, а също така и 
 • средствата, чрез които тя ще намери своето място на пазара.
За да функционира правилно всяка фирма се нуждае от добре разработени вътрешни правила и ефективна система за комуникация между управляващи и изпълнители. Управленската структура и най-вече органът за управление са „стълбът” върху който се опира целият бизнес.

Органът за управление поема отговорността за вземане на

 • финансови, 
 • творчески,  
 • административни, 
 • икономически
и други решения. Успехът на фирмата зависи до голяма степен от начина на прилагане на основните управленски функции:
 • организация, 
 • планиране, 
 • ръководене, 
 • координация, 
 • регулиране и 
 • контрол. 

Ефективно работеща фирма е тази, която

 • планира навреме финансовия си бюджет, 
 • провежда задълбочени маркетингови проучвания, 
 • взема правилни решения, според пазарните условия, 
 • дава навременни инструкции, 
 • анализира обратните сигнали, 
 • осъществява ефективен контрол върху функционирането си.  
Развитието на бизнеса зависи от компетентното ръководство на неговия мениджър, от това дали той е човек на добре пресметнатия разумен риск, осигуряващ целесъобразност в избора на алтернативи при реализацията на съответните стопански решения.                                        

Успешно функциониране на фирма

За успешното функциониране на една фирма най-важното е изборът на целите за организацията, нейната мисия  и конкретните цели обезпечаващи изпълнението ù. Първостепенна цел на организацията се явявя осъществяването на нейната мисия , т.е. смисълът на нейното съществуване. Мисията трябва да бъде официално формулирана и за нея трябва да бъде съобщено на сътрудниците в организацията. Мисията служи за ориентир  по който ръководителите се ръководят при вземане на решения.

Цели и предприемачески дух

Целите трябва да бъдат конкретни и измерими, ориентирани във времето, дългосрочни или краткосрочни, достижими. От своя страна стратегическото планиране представдлявя процес на избор на цели за организацията и решения за това какво следва да се направи аз тяхното постигане. Предприемаческият дух, стратегическото мислене  и управление са предпоставка за успешна разработване на стратегии. В съвременната пазарна икономика се променят бързо изискванията към професионалната подготовка и действията на управляващите.

Новаторски дух в бизнеса не може без фирма.

В света на бизнеса днес ще имат място онези хора, които имат новаторски дух и са готови без съпротива да приемат новите и перспективни идеи и бързо да се освобождават от стари и непригодни такива. И най-добрата стратегия, обаче може да се провали, ако не се създадат подходящи организационни, технологични и психологически условия за нейното осъществяване, които идват с навременното учредяване и регистриране на фирма.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Бизнес мениджър (Business Manager).

Понятие за мениджър

Мениджър идва като понятие от англ. ез. - manager, със значението на човек, който е нает на длъжност да управлява, основно в условията на бизнеса. Например, при производството - оперативен ръководител на предприятие, фирма, но също и друг вид организации в някои социални области като култура, медицина, социални грижи.

Кои са менидъри?

Понятието е получило широко разпространение в съвременното общество и често се използва за щяло е нещяло. Например, секретарката е офис мениджър, личен състав (кадровика) е мениджър по персонала, за чистачката няма да го коментираме, но и тя сигурно управлява метлата. С други думи, за престиж, винаги може да добавите понятието към произволна длъжност.

Съвременно кадрово понятие.

Мениджърът е едно от най-нееднозначните кадрови понятия в нашето съвремие. Може да влиза във висшето ръководство на фирмата, може да управлява отдел или производствено подразделение от средно ниво, а може и да е просто специалист по нещо-си, който не управлява нещо повече от шапката си (или това, което е под нея). Даже се срещат фирми, на които целия персонал е съставен от мениджъри.

Мениджърски договор.

Но ако се върнем към първоизточника, на запад, там мениджмънта отдавна е съвсем установена и конкретна наука - и при тях това е човек, който е нает или на когото е възложено с мениджърски договор да управлява дейността на цялото предприятие - изпълнителната власт във фирмата. Нещо като директор в нашата терминология. На запад никой няма даже да си помисли, че търговския агент или продавача може да бъде управляващ.

Мениджърите са топ-управление на фирма.

Затова, като временно състояние на нещата, можем да приемем за нашите условия, че “мениджърите” са два вида - топ-управление (изпълнителни директори, управляващи Президенти, управители на цяла организация) и средно управление, като началници на отдели, на цехове, на групи… За пълнота, не бива да забравяме, че у нас се е наложило и съвсем бутафорно използване на понятието по отношение на различни видове специалисти, администратори, творчески длъжности и даже за най-обикновени изпълнителски кадри.

Бизнес мениджър.

Да се надяваме, че през следващите 50 - 100 години ще настъпи избистряне и изясняване същността на бизнес мениджмънта, но за сега не ни остава нищо друго, освен да се съобразяваме с горната условна класификация и да се ориентираме според ситуацията, като разбираме, че бизнес мениджър е всичко друго, освен това, което е точно такова.
-------------------------------------------------
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Идея за собствен бизнес в интернет

Реклама за бизнес.

Както знаете, безброй фирми и компании у нас и по целия свят плащат милиарди долари годишно за реклама на бизнеса си във вестници, списания, телевизии, радиа. Но никой не може да им каже срещу тези пари ТОЧНО колко читатели, интересуващи се ТОЧНО от тяхната дейност, прочитат именно техните рекламни послания.

Интернет технология.

Този проблем генерално се решава от нова и авангардна Интернет технология. Тя позволява на рекламодателите да си поръчват точно до колко целеви, заинтерисовани читатели да стигне реклама, за която плащат. От друга страна, читателите са се абонирали само за такива реклами, които ги интересуват. Този нов метод набира от ден на ден все по-голяма скорост и не след дълго почти всеки жител на планетата ще е определил точно какво го интересува и компаниите директно ще му плащат, за да прочете новости за тяхната дейност.

Собствен бизнес в интернет.

За сега целият този бизнес е само в зародиш и тук се корени възможността да го превърнете в златна мина за себе си, като се изкачите на гребена на вълната. Ако питате мене, това е бизнес - мечта! Но за да го овладеете напълно е необходимо да подходите съвсем сериозно, старателно и да решите, че това е бизнеса, за който наистина си заслужава да отделите необходимото време и усилия. До тук беше бизнес идеята и ако сте поне малко предприемчиви, вероятно ще се справите добре. Влизайте в интернет - там всичко необходимо го има.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Насърчаване на продажбите - основен пазарен ротор за бизнеса на всяка фирма.

Управление на всяка продажбите

Необходимата работа по управление на насърчаване на продажбите трябва да отговаря на изискванията за икономическа ефективност на Вашата фирма. Успехът й зависи от умението
 • - да се дефинират продажбените цели, 
 • - да се избере удачна управленска структура на търговския апарат във фирмата (разпределение по области, клиенти и продукти) и 
 • - да се определят търговските агенти.
 • - да се подберат правилните стимули за насърчаване на продажбите

Насърчаване на продажбите.

През последните години значението на насърчаването на продажбите силно нараства, донякъде за сметка на рекламата. Фактори във фирмата, като:
 • - наличие на свободни производствени мощности,
 • - засилена конкуренция между новите продукти,
 • - нарастване на самообслужването в търговията,
придават все по-голямо значение на възможността да се въздейства върху продажбите в краткосрочен аспект. На тази потребност отговаря насърчаването на продажбите, което дава възможност на потребителя да долови моментното преимущество на фирмения продукт.

Средства за насърчаване на продажбите.

За насърчаване на продажбите всяка фирма използва широка гама от средства за краткосрочно стимулиращо въздействие
 • - купони,
 • - премии,
 • - безплатни образци,
 • - конкурси,
 • - лотарии и пр.
чието многообразие затруднява тяхната бизнес класификация. Фирма, взела решение да използва насърчаването на продажбите, следва
 • - ясно да дефинира своите задачи,
 • - да избере подходящите средства,
 • - да разработи предварително пазара и
 • - да осъщества на практика съответната програма за стимулиране и
 • - да направи оценка на постигнатите резултати от прилагането на съответната фирмена програма.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Фирма и пазар

Взаимодействие между фирма и пазар.

http://www3.crk.umn.edu/academics/elements/images/business/BusinessMgmt_Violator3_2.pngОт гледна точка на диалектиката фирмата и пазарът са две противоположности, които се привличат и взаимно се допълват. Фирмата е стопанския субект, който се опитва да манипулира обекта на своята дейност - пазара. Но последният не е мъртъв организъм, той също активно въздейства върху фирмата със своите механизми и особености. Така връзката се превръща в двустранна - в известен смисъл субектно-обектна.

Пазарна активност на фирмата.

Разбира се, активният и търсещият от двамата играчи е фирмата. Нейното ръководство влага своята енергия и интелект за да „укроти“ другия играч. Мениджърите прилагат система от концепции, стратегии и средства за постигане на целите си. Създават редица връзки и механизми за въздействие и взаимодействие с пазара и ги управляват.

Или казано с други думи - те правят маркетинг.

http://abm.typepad.com/photos/uncategorized/2008/01/09/women_in_business_3.jpgФирмата полага много усилия и извършва много и понякога големи разходи за овладяването на пазара. Тя създава своя продукт и се стреми да го направи конкурентен на останалите подобни продукти. Тя изгражда каналите за реализация на своя продукт, т.е. трасира пътя му до пазара. Най-накрая фирмата представя и се мъчи да наложи продукта си, да го наложи сред предварително заложения в целите й кръг от потребители.

Но фирмата иска да види и резултатите от своята работа. 

Иска да получи нещо срещу това, което е дала. Резултата от дейността й идва от приходите й и от мястото, което си е създала на пазара. Всички разходи, които една фирма извършва, за да създаде и реализира продукта, тя влага в неговата цена. Цената е еквивалентна на общественото благо, което тя създава. За да се определи някаква цена, фирменото ръководство води големи дискусии, защото на първо място тази цена трябва да се сравни
 • - с пазарната такава, 
 • - с тази на конкурентите си, 
 • - с цената, която са готови да платят потребителите. 

Пазарна политика за фирмени продажби.

Ръководството трябва внимателно да анализира ситуацията, да се опита да предвиди развитието на нещата в бъдеще и да вземе различни решения. В резултат на тези решения всяка фирма създава своя политика по отношение на фирмените продажби.

Това е пласментната политика на фирмата, която осигурява

 • - точното време, 
 • - точното място, 
 • - търсената полезност, 
 • - правото на собственост или ползване 
на стоката при най-благоприятните условия за потребителя.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Матрицата "Продукти- пазари" на Игор Ансоф

Сектори на матрицата.

Матрицата се състои от четири сектора като за всеки от тях се разработват алтернативни стратегии:

Сектор 1- 

Съществуващи продукти на съществуващи пазари. В този случай се прилага стратегия на увеличение на пазара. Тя се извършва, чрез увеличаване на обема на продажбите, за целта фирмата трябва да разкрие слабите страни на своите конкуренти, които предлагат подобна продукция, както и да убедят потенциалните клиенти в предимствата на техния продукт също и да предлагат лесен достъп до продукта;

Сектор 2- 

Съществуващи продукти на нови пазари. Прилага се стратегия на проникване на нови пазари и на разширяване на неговите граници;

Сектор 3- 

Нови продукти на съществуващи пазари. Съответстващата стратегия е тази на развитие на продукта. Тя се състои в това да се усъвършенства продукта, чрез разработване на нови модификации, като нова разфасовка на опаковката;

Сектор 4- 

Нови продукти на нови пазари. При този случай съответстващата стратегия се нарича стратегия на диверсификация. Та се състои в това, че фирмата може да ориентира своята дейност в друго направление, като използва, както собствените така и чужди ресурси.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Печалба в бизнеса - определение на понятието.

Определение и формула за печалба в бизнеса.

Печалбата (в английски език - profit, gain, return) е превишението в парично изражение на доходите от продажба на стоки и услуги над разходите за тяхното производство или придобиване или като формула:
 • Печалба = Приходи - Разходи. 
Това е един от най-важните показатели за финансови резултати на икономическата дейност на субектите за предприемачество, физически лица или организации, заради който се осъществява съответния бизнес.

Добавена стойност.

Основа на всяка печалба (П.) представлява добавена стойност, която се проявява под формата на “работа” на капитала, като това определено не е свързано нито с измама, нито с принуда. Специфичната “стока” - работна сила, е способна да създава нова стойност, чийто размер превишава плащаната работна заплата.

Загуба.

Но, обърнете внимание, че тук става дума за преобразуваната форма на добавена стойност, тъй като част от нея се трансформира под формата на разходи за суровини, енергия, заплати, лихви по кредити, данъци и т.н. Т.е. прихода е едно, а разходите са друго и ако последните са по-големи, всъщност имаме загуба, което означава, че не сме си свършили работата като хората.

Формиране на печалба като парични натрупвания.

Всяко предприятие, независимо от формата на собственост, формира печалба във вид на парични натрупвания, които характеризират резултатността от неговата икономическа дейност сред обществото и се явяват показател, който най-пълно отразява
 • -    ефективността на производство,
 • -    обема и качеството на произведената продукция,
 • -    състоянието на производителността на труда,
 • -    степента на използване (натоварване) на производствените фондове,
 • -    организацията на управление,
 • -    материално-техническото снабдяване,
 • -    ефективността на маркетинга и рекламата,
 • -    степента на удовлетворяване на потребителските нужди,
 • -    нивото на себестойност
и оказва стимулиращо въздействие по укрепване на търговските сметки и интензификацията на производството (разширено възпроизводство), независимо от формата на собственост. Друг е въпроса, че при частна собственост, така се стимулира конкретно лице - предприемач, а при държавна собственост, тя бива изземвана от държавата и преките осъществители на дейността остават стимулирани само с една заплата, което е недостатъчно и убиващо.

Чиста печалба.

Чистата печалба е частта от общата балансова (счетоводна) П., която остава на разположение в предприятието, след като от нея са платени разни данъци, отчисления и други задължителни плащания към бюджета. Тя се използва за увеличаване на оборотните средства на фирмата, за формирането на различни фондове и резерви и за реинвестиране в производството. От нея се изплащат и дивидентите на собствениците, от които държавата смъква още веднъж данък дивидент от тях.

Чист доход.

Така, в икономиката се явява един вид чист доход от вложения собствен или зает капитал и поетия риск от предприемаческата дейност, който подлежи на разпределение като дивидент между собствениците, след като бъде обложен с данък върху печалбата и / или дивидентите и е основа за понататъшно икономическо развитие.

Икономическа ефективност.

П. е една от формите на чист доход в обществото, създаван в сферата на материалното производство, като чрез него се характеризира икономическата ефективност от работата на предприятието - основен източник за развитие на бизнеса и материално стимулиране чрез получаването на трудово възнаграждение и дивиденти.

Икономическа заинтерисованост.

Значението на профита (от англ. profit) е обусловено от това, че от една страна той зависи от качеството на работа на фирмата, създавайки икономическа заинтерисованост от по-ефективно използване на ресурсите, от друга страна, е основен източник за производствено и социално развитие, а от трета страна е най-важния източник за формиране на държавния бюджет (социалната функция на парите).

Резултат от стопанска дейност.

Печалба е резултата от стопанската дейност на едно предприятие, изразен в стойностна форма и характеризиращ в абсолютно изражение ефективността от използването на средствата в разпореждане на компанията и източниците на тяхното възникване. Една от главните цели е да се максимизира доходността от стопанската дейност.

Умението да се управлява печелившо.

В тази връзка, определящ момент е не само формирането на този важен икономически показател, но и умението да се управлява по печеливш начин обема на продажбите. Следва, обаче, да се отбележи, че в определението на понятието печалба се влага различно съдържание от гледна точка на финансовите разчети, счетоводното отразяване и данъчното законодателство. Това усложнява процеса на разбиране и използване на понятието, което налага всеки човек от бизнеса да вникне внимателно в същността на термина, неговите разновидности и така да се избегнат конфузиите. Затова в следващи публикации ще продължим да разнищваме тази изключително важна за всеки човек област - наличните пари в джоба ни - печалбата, от които зависят много неща в повседневния ни живот.
------------------------------------------------
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Умножавайте бизнеса си.

Трудно ли се започва собствен бизнес?

Освен, че много хора започват собствен бизнес в тези бурни години на съкращения, ликвидации, преструктуриране, доста от тях се и провалят. Трудно е да улучиш изведнъж! Но в такива случаи обичайно е усилията да продължат в друга насока, в друг вид бизнес, а не да се връщаме отново към наемния труд за друг работодател. Ще попитате "Къде е ползата?“.

Защо някои успяват, а други не?

Отговорът е прост и това което ме подлудява, е че съвсем малко хора го разбират. Те просто не знаят истинския начин да се прави бизнес . Защо е необходимо да се провалите и чак тогава да се замисляте за нещо ново?

Тайната е проста - развивайте повече от един бизнес в едно и също време. 

Както е съвсем нормално - вашият бизнес ще има и успехи и неуспехи. След добрите дни ще идват лоши. Да, наистина е много по-просто отколкото изглежда, но вие вероятно никога не сте се замисляли за това. Не стойте само на една работа.

За повече сигурност и постоянство на доходите.

Практиката ще ви убеди, че започването на повече от един бизнес едновременно е правилния подход за повече сигурност и постоянство на доходите Ви. По-лесно е да се изкарат  по 2000 лв. месечно от 10 различни източника отколкото да се изкарат 20000 лв. от един бизнес. Фактът е, че наистина успелите хора в света, развиват повече от един бизнес , а след това ... продава.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Може ли да печелите от магазин за дамско облекло като собствен бизнес?

Магазин за дамско облекло

За да се отвори магазин за дамско облекло като собствен бизнес, трябва да се отдели внимание на факторите, които ще повлияят при откриването му. Дали пряко или косвено всеки от елементите на микро- и макромаркетинговата среда ще окаже своето влияние при отварянето и представянео на магазина и поради тази причина те трябва да бъдат разгледани и съобразени с конкретната ситуация, в която се намирате.

Факторите на микромаркетинговата среда са следните:

 •      Потребители (клиенти)
 •      Доставчици
 •      Маркетингови посредници
 •      Конкуренти
 •      Контактни аудитории
Ако решите да отваряте магазин за дамско облекло, смятам, че най-силно влияние ще окажат конкуренцията и потребителите, затова на тях трябва да се обърне първостепенно внимание.
Клиентите на магазина  за дамско облекло са, разбира се, най-вече дамите. В нашия случай потребители ще са отделни лица, купуващи стоката за лично потребление. Дамите, желаещи да са красиви и добре облечени са много на брой. Затова е добре дрехите в магазина да обхващат широка възрастова група. Да са предназначени за ученички, студентки, както и за по-възрастни жени, обичащи да са стилни.

Целите и мотивите на дамите

Тъй като трябва да се съобразите с мотивите, целите и критериите за покупката на дрехи от страна на дамите, облеклата ще са модни, елегантни, до някаква степен фрапантни, но не прекалено натрапчиви и екстравагантни. Целите и мотивите на дамите, които ще ги закупуват са да бъдат в крак с модата, да облекат качествени дрехи, в които да се чувстват красиви и привлекателни и да позволяват да изразят собствения си стил.

Финансови фактори за цените

Съобразявайки се с финансовите фактори цените ще бъдат сравнително достъпни, но на това трябва да обърнете внимание малко по-късно. Относно посредниците вероятно ще е по-изгодно да пазарувате директно от производителя, вместо да използвате посредници. Пряката доставка ще Ви бъде по-изгодна, защото ще Ви даде възможност стоките да бъдат доставени транзитно.

Среда е конкуренция в бизнеса

Много важен фактор от микромаркетинговата среда е конкуренцията. Отварянето и представянето на магазина Ви ще бъде повлияно в значителна степен именно от съществуващата конкуренция. Това е факт, тъй като има множество магазини, особено за дамски облекла. Затова е добре Вашия магазин да се намира на главна улица, близо до центъра, като край него най-вероятно ще има и други подобни.

Пазарни и конкурентни проучвания.

Първо е добре да разучите състоянието на конкурентите в бизнеса с дамско облекло - каква стока продават в своите магазини, какво е качеството и, на каква цена реализират продажбите, до каква степен облеклата отговарят на модните тенденции и т.н. Сравнявайки своите стоки с тези на конкурентите се опитайте да откриете техните по-слаби страни, Вашите по-силни страни и да се възползвате от тях.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Акционерно дружество

Организационна форма на акционерно дружество.

Акционерното дружество е основна организационна форма на големите фирми в пазарната икономика. При неговото основаване се съставя устав, в който се посочват целите, размерът на капитала, редът по който ще се осъществява управлението, структурата на ръководните органи и други.

Собствен капитал на акционерното дружество

Собственият капитал на акционерното дружество се образува чрез емисия и продажба на акции. По такъв начин се стига до обединяването на множество индивидуални капитали в акционерен капитал, представляващ имуществена съсобственост на акционерите. Другата част от капитала на акционерното дружество представлява привлечен, чужд, заемен капитал. Той се образува посредством емисия и продажба на дългови ценни книжа – облигации, а също и чрез получаване на дългосрочни банкови заеми.

Видове акционерни дружества

Различават се два вида акционерни дружества – закрити и открити. Акциите на закритите акционерни дружества се разпределят между акционерите и не подлежат на свободна продажба. За разлика от това акциите на откритите (публични) акционерни дружества се продават свободно.

Акционерът е съсобственик на акционерното предприятие

От юридическа гледна точка всеки държател на една акция – акционер  е съсобственик на акционерното предприятие и като такъв има право:
 • 1) да получава доход от вложения капитал под формата на дивидент, който е част от печалбата;
 • 2) да получи ликвидационен дял от имуществото на акционерното дружество;
 • 3) да участва в неговото управление.

Органи на управление

Сложността на корпоративната организация изисква адекватно по компетентност управление – стопанско, маркетингово, финансово. Органите на управление на корпоративната единица са както следва:
 • Общо събрание на акционерите – вземането на решения на общото събрание по принцип е от прерогативите на акционерите с право на глас. В определени случаи в процесът на вземане на корпоративни решения могат да участват акционери без право на глас.
 • Надзорен съвет – той се избира от обикновените акционери на учредителния договор, одобрява вътрешните корпоративни правила за работа.
 • Управителен съвет – нарича се още борд на директорите и включва: директор, няколко заместник директора и други изпълнители. Избира се от надзорният съвет .
 • Акцията е ценна книга, която изразява дела или частта на нейния притежател в реалния капитал на предприятието.

Акции

Акцията притежава номинална стойност, емисионна стойност, пазарен курс и нетна балансова (счетоводна) стойност.

Номиналната стойност 

се посочва върху акцията или в устава на дружеството. Емисионната стойност е стойността, по която акциите се придобиват от първите им притежатели,  тя не може да бъде по – малка от номиналната стойност.

Пазарната стойност 

се формира в резултат на търсенето и предлагането на вторичният пазар, при смяна на собствениците на акциите, може да бъде по – ниска или по – висока от номиналната. Балансовата стойност се получава чрез разделяне на собствения капитал на броя на емитираните акции.

Права на акционерите.

В качеството си на ценни книжа, акциите дават на притежателите си различни права, които най – често се групират на имуществени и неимуществени (управителни и контролни).

Към имуществените права се отнасят –

 • дивидент; 
 • ликвидационен дял;  
 • лихва – ако е изрично уговорена в устава; 
 • право да се придобият нови акции, когато дивидентите се изплащат под формата на акции; 
 • право на допълнителен или гарантирам дивидент; 
 • право да получат акции от нова емисия, пропорционално на дела на акционера в капитала до увеличението му; 
 • право да се придобият акции по определена цена; 
 • и други – ако изрично са уговорени в устава; 
 • право на разпореждане (прехвърляне, замяна) .

Към неимуществените права  се отнасят -

право на участие в общото събрание;
 • право на глас; 
 • право на сведения за дейността на дружеството (това става по ред,  определен от органите на дружеството); 
 • право  на обжалване на незаконосъобразните решения на общото събрание; 
 • други.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Направете преценка на своите бизнес качества.

В основата на всеки бизнес стоят деловите качества на основателя.

Можете ли да работите усилено 

в продьлжение на дълъг период от време? Готови ли сте например да останете до кьсно през нощта, подготвяйки оферта за Ваш клиент? Това, може би ще трябва да го правите след дьльг и уморителен ден, а вероятно и детето Ви тогава ще е болно. Но ако не го направите, може да загубите своя бизнес.

Можете ли да разговаряте спокойно с ядосан клиент, 

който Ви телефонира кьсно през нощта с оплакване, което вярвате, че е неоснователно? Умението да се справите с подобни ситуации е необходимо понякога при всеки вид работа и Вие трябва да сте сигурни, че имате необходимите данни за това.

Можете ли да продьлжавате бизнеса 

си независимо от многобройните разочарования, които ще преживявате? Много често нещата тръгват зле. Доставчиците не изпълняват обещанията си. Конкурентите използват удари под пояса. Клиентите забавят плащането на суми, които Ви дьлжат. Някой, от когото зависите се разболява в най-неподходящото за Вас време. Машина, уред или колата Ви се развалят точно в момент, когато Ви са Ви жизнено необходими. Непредвидените нещастия и разочарования са безкрайни и на Вас ще Ви е нужно твьрдото решение да приемете проблемите и да ги превьзмогнете - обикновено чрез още по-усилена работа.

Можете ли да проявите необходимата психологическа твърдост 

в критични ситуации? Сключили сте договор, по който вече сте закупили материалите, ангажирали сте хора, но клиента решава да се откаже или да промени условията. Ще успеете ли категорично да се вьзпротивите и да го накарате да изпьлни сделката? Необходимо е да отстоявате намеренията си и да бьдете настойчиви в желанието си да постигнете успех в бизнеса. Само така ще си осигурите место в живота сред заможните и перспективните.

Можете ли да си правите добре сметката 

и да разчитате само на парите, които сами сте спестили? Вземете ли кредит или заем, това Ви поставя под чужда зависимост и може скоро да се разделите с бизнеса си или да станете следствен. Примери за кредитни милионери в Бьлгария от последните 8-10 години - колкото желаете. А ако сте работили сьс собствени пари, ще загубите само тях, но ще си спестите огромните неприятности и освен това ще бьде много поучително за Вас.

Можете ли да сте предприемчиви? 

Не се отчайвайте ако не щат да вьзприемат находчивите Ви идеи. Мобилизирайте се и потьрсете начини и средства сами да ги реализирате. Това ще Ви бьде трудно, или даже много трудно, но успехьт Ви ще бьде номенален и цялата печалба ще остане само са Вас и Вие дьлго се й се радвате.

Можете ли да сте трудолюбиви 

и да работите по 15-16 часа в денонощието за месеци и даже години, забравяйки за отпуски, почивки и курорти?

Можете ли да сте амбициозни 

и да не се отклонявате от целите си нито ден, докато постигнете пьлен успех?

Можете ли да решавате проблемите не с конфликти, 

а с добронамереност и разбирателство?

Достатъчно воля да продължавате бизнеса си.

Ако смятате, че отговора на горните вьпроси е положителен, че имате достатьчно воля да работите усилено и да продьлжавате бизнеса си, независимо от трудностите, то тогава трябва внимателно да прецените дали притежавате (или как по-скоро, в движение да придобиете) някои основни познания в областта на:
 • - планиране на бизнеса;
 • - прогнозиране на паричните потоци;
 • - изработването на бюджет;
 • - стоковото движение;
 • - намирането на клиенти.
Според спицификата на избрания от вас бизнес, можете да намерите достатьчно специализирана литература по тези въпроси.


----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Идея за бизнес само с една химикалка в ръка!

Може ли да изкарате хиляди левове само с един химикал! в ръка - 

(трябва да го позлатите след това) и да се наслаждавате на живота без излишни финансови притеснения! Ако тази бизнес идея Ви изглежда съмнително, значи не сте в час. Между другото, ако постоянно се съмнявате в това или в онова, ако постоянно си мислите, че някой Ви мами или заблуждава, кога може Ви остава време за бизнес и печалба?

Обяснявам и деята:

Пишман-бизнесмените постоянно се оправдават с подобни и всякакви други аргументи и по правило все някой друг им е виновен за нещо. А истината е, че те просто са пишман-бизнесмени. Работа на един бизнесмен е не да се оправдава с нещо или с някой, а постоянно, ежедневно да намира начини и решения на проблемите на другите хора. И точно за това му плащат. Край на лиричното отклонения.

Та могат ли да се изкарват пари само с един химикал в ръка?

Могат, разбира се! Не е ли очевидно! Журналистите какво правят? Пишат! И с това си изкарват хляба. А един технолог какво прави? - Пише технология и затова му плащат. Писателите какво правят? Пишат романи и някои от тях стават милионери. Например, авторката на Хари Потър. Толкова ли е извънземна тя, че и Вие да не може да го правите, поне отчасти?

А един съставител на реклами? Пише рекламни текстове.

Стига да ви се работи!  Писането (с една химикалка в ръка) е лек, приятен, завладяващ бизнес! Вероятно обърнахте внимание, че не нарекох писането „работа“, а „бизнес“. Защото какъв бизнес може да е това да пишете по поръчка за някой вестник, за което да Ви плащат заплата? Все пак хората са различни. Ето какво ни пише наша клиентка за наша бизнес разработка, свързана с писането:
„Искам да Ви благодаря за вашите бизнес разработки.
Убедих се, че предоставяте систематизирана и сериозна
информация на своите клиенти.' Невелина П., Сливен

Конкретна идея за бизнес чрез писане

Нека сега да видим една конкретна идея за бизнес чрез писане. Всеки град или област притежава забележителности, понякога уникални. Вземете и изгответе списък на забележителностите в своя район. Картотекирайте ги. Разгледайте също стари и нови туристически карти. Те също ще Ви дадат идеи за бизнес.

Посетете библиотеките. 

Изровете за всеки обект интересни данни и статистики.  Направете си копия от документите и ги добавете към досието на всеки обект. Посетете съответните отдели в Общината (култура, земеделие, стопанство) и ако случите на любезни и отзивчиви служители, ще получите още 'тонове' полезна информация. Разпределете и нея.

Планирайте маршрутите

След това подгответе и планирайте оптимални маршрути до Вашите обекти. Посетете ги последователно. Идете на място. Разгледайте ги внимателно. Снимайте ги. Водете си бележки за впечатленията си. Прибавете и тях към досиетата. Допълнете данни за всеки обект като:
 • - година на възникване,
 • - периоди на развитие,
 • - характерни особености,
 • - куриозни събития,
 • - известни личности, с които е свързан обекта и т.н.

Компютърен набор на текста.

Когато материала набъбне достатъчно и е готов, дайте го за компютърен набор  (мислете след време да имате собствен компютър, ако още нямате и сами да си правите наборите).  Добавете, на подходящи места, интересни картинки, свързани с изложението (силно желателно е картинките да бъдат Ваша собственост и да сте ги правили лично - един фотоапарат - и готово).

Оформете челната страница

Накрая оформете челната страница на труда си със заглавие, автор, дата, място на написването. И вече имате свой собствен пазарен продукт, при това - доста уникален, ако някой друг не Ви е изпреварил в реализацията на тази идея.

Бизнеса като да приготвиш собствен продукт

Сега внимавайте! Много хора си представят бизнеса като да приготвиш собствен продукт и ... да чакаш някой да се препъне в него, че да го купи. Те си нямат представа от продажбата. За да не изпадате и Вие в тази ситуация, започнете да изпращате темите си за публикуване в редакциите на по-известните вестници и списания, а след това и до всички издания, за които имате адреси и данни.

Работете редовно и упорито

Как иначе едно издание може да научи, че имате ценна и потенциарно интересна за техните читатели информация. Работете редовно и упорито по рекламата на Вашите работи. Това е най-важното. Печатни издания в България има колкото желаете. Упорствайте!

Постоянен дописник

Така постепенно ще придобиете статута на постоянен дописник и ще започнат да Ви изпращат заявки „по поръчка“ да отразявате определени събития или забележителности. А отделно ще пласирате редовно и свои готови разработки., като тези тук: Готови бизнес разработки под ключ.

Английския език

Ако навреме изучите и английския език с някой чудесен онлайн самоучител по английски език, скоро може да прeнесете дейността си и зад граница, предлагайки своите интересни дописки (най-интересните от тях) и на задгранични издания - бизнес в чужбина.

Работа в чужбина.

А по света издания, плачещи за куриозни, интересни, необичайни дописки и локални новини има колкото желаете. Станете техен хонорован представител за района или региона, в който се подвизавате основно. Или с други думи казано - яжте и пътувайте без пари, като използвате едни от най-ценните документи на света - прес-пропуска. И всичко това е напълно по силите Ви. Направете го. Ето тук е златния шанс за Вас, който може да Ви позлати от глават до петите.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Идея за бизнес модели.

Станете моден модел.

Ако толкова не можете или не искате да станете модел, създайте свой бизнес като агенция за модели. Картотекирайте своите модели, сключете с тях договори за представителство. Свържете се със световните агенции и им предложете Вашето сътрудничество срещу процент от реализираните договори.

Перспективен бизнес в модно-развлекателната индустрия.

Това е перспективен бизнес защото модно-развлекателната индустрия е във възход, а това означава да сте на гребена на вълната. Иначе често чувам хора да си говорят: „Ама как можа този или онзи да стане милионер?? Аз цял живот бъхтя за една заплата, а пък имам две (три) висши. А той нищо не можа да завърши, а от къде ги събра тези пари??“ : ) Въпрос на психология и на настройка.

Идеите за бизнес са за инициативни хора.

Не напразно често повтарям, че една от тези идеи за бизнес може да Ви направи милионери. А и според международните стандарти (към които се стремим) това не е вече кой знае какво постижение - милионери стават  всяка година по няколко стотитин хиляди инициативни хора от цял свят. Време е и вие да поработите по въпроса.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Техника за подбор на подходяща бизнес идея.

Психологическа техника за успешен бизнес.

А сега ето и една конкретна психологическа техника с голямо значение за успеха на Вашия бизнес: Направете равносметка на досегашния си живот. Може би ще Ви се стори странно, но ако сте си поставили амбициозната задача да спрете да работите за някой друг (нещо, от което никой не е забогатял) и да основете собствен успешен бизнес, пьрвото нещо, което трябва да направите е внимателно да се вгледате в себе си.

Избор на бизнес идея.

Вземете лист  хартия, разделете го с вертикална черта на две и започнете да пишете:
 • - от ляво - всички успехи, които сте постигали и любими неща, които обичате да правите;
 • - от дясно - всички провали и неща, които мразите.
Вгледайте се внимателно в написаното. Лявата половина ще Ви покаже кьм какво трябва да се насочите, а дясната - какви грешки сте допускали и как да се поучите от тях. Много хора започват бизнес, за да използуват уменията, които може би са придобили по време на професионалното си обучение или кариера. Тук се включват
 • - счетоводители, 
 • - преводачи, 
 • - музиканти, 
 • - физиотерапевти....

Основни умения за успешен бизнес.

Някои хора ще зависят от такива основни умения като възможността да продават или карат кола, ако  искат да се насочат към търговия или таксиметров бизнес. Много хора започват от нищо и развиват много успешен бизнес. Определено и може да сте сред тях. Хотелите Форте - най-голямата хотелско-ресторантска верига в света - започват от един малък ресторант през 1940 г.

Реалистичен подбор на идея.

Важно е да бъдете реалисти, за да се подготвите добре и достатъчно, но ако се колебаете прекалено много, рискувате никога да не започнете. Затова, подгответе се и ... скачайте във "водата". Само това е начина да се научите да плувате. Практиката е най-добрия учител за Вашия успешен бизнес.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Как да финансирате собствен бизнес?

Собствени средства.

Първото място, където може да потърсите финансиране за собствен бизнес е Вашия дом. Ето как: Направете списък на вещите, от които не се нуждаете и организирайте гаражна разпродажба. Повечето хора остават приятно изненадани от това колко пари могат да изкарат по този начин в почивните дни.

Пари от близки и познати.

След това се обърнете към Ваши роднини или към най-близките си приятели, които Ви вярват и искат да Ви видят преуспяващи. Предложете им да Ви финансират срещу дял от печалбата Ви или дял в бизнеса Ви. Обърнете се също и към хора, които вярват в личните Ви качества или потърсете членство в кооперациите, които отпускат микро кредити на своите членове по нарастваща схема.

Програми за финансиране на бизнес.

Информация по други програми за рисково финансиране на своя бизнес можете да потърсите и в местните клонове на
 • - Търговско-промишлената палата, 
 • - Индустриалната стопанска асоциация, 
 • - Занаятчийската камара.
Добри идеи за финансиране на собствен бизнес ще намерите и в други теми от този сайт - прегледайте архива в дясно.


----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Вътрешната и външната среда за управление в бизнеса

Успешно управление на фирма.

http://www.whatsupjacksonville.com/wp-content/uploads/2008/09/business-environment.jpgРешаваща роля за бъдещи успехи, ефективната работа и успешното управление на всяка фирма и бизнес се влияе от редица вътрешни и външни фактори на заобикалящата бизнес среда. Съществено влияние върху управлението оказват все по-силно очертаващите се тенденции, като:
 1. разпространението на нови технологии,
 2. ускоряване на глобализацията,
 3. акцента върху високото качество,
 4. изменения в демографската структура,
 5. увеличаване на безработицата,
 6. диференциация в доходите,
 7. ролята на екологичния фактор,
 8. перфекционизма в производството,
 9. намаляване на запасите от суровини.
http://www.cmu.edu/corporate/images/board%20of%20directors.JPG

Управление на външната среда.

По такъв начин, подлежащата на управление външната среда се характеризира с доста висока степен на комплексност и изменчивост, които влияят върху степените на нейната несигурност и непредвидимост. Нейният анализ, имащ за цел да осигури гъвкавостта и устойчивостта на фирмата срещу непрекъснатите промени, се основава на базата на оценката на
 1. технологични,
 2. икономическите,
 3. обществените,
 4. политическите и
 5. екологичните 
тенденции на развитие, които засягат дейността на бизнеса. А така се определя и общото състояние на отрасъла, в който те функционират.
 

Фактори за развитие на фирмата.

Като цяло факторите, оказващи влияние върху настоящото и бъдещо развитие на фирмата, се разделят на две големи групи
 1. с пряко въздействие,
 2. с непряко въздействие.

Успешното управление на бизнес

Решаваща роля за бъдещи успехи, ефективната работа и успешното управление на всеки бизнес имат редица вътрешни и външни фактори на заобикалящата бизнес среда. Съществени в този аспект за бизнеса са открояващите все по - силно тенденции, като
 • ускоряване на глобализацията,
 • изменения в демографската структура,
 • увеличаване на безработицата,
 • диференциация в доходите,
 • разпространението на нови технологии,
 • намаляване на запасите от суровини,
 • ролята на екологичния фактор
 • акцента върху високото качество и
 • перфекционизма в производството.

Характеристики на външната среда.

Външната среда за бизнеса се характеризира с доста висока степен на комплексност и изменчивост, които влияят върху степените на нейната несигурност и непредвидимост. Нейният анализ, имащ за цел да осигури гъвкавостта и устойчивостта на фирмата срещу непрекъснатите промени, се основава на базата на оценката на
 • икономическите,
 • обществените,
 • политическите,
 • екологичните и
 • технологични тенденции
http://www.sme-blog.net/photos/uncategorized/istock_000000305278small_1.jpg
на развитие, които засягат дейността на бизнеса. А така се определя и общото състояние на отрасъла, в който те функционират. Като цяло факторите, оказващи влияние върху настоящото и бъдещо развитие на фирмата, се разделят на две големи групи
 • - с пряко и
 • - с непряко въздействие.  


----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Основни проблеми на малкия бизнес у нас

Ограничения за малкия бизнес.

На първо място, трябва да се посочи, че някои от ограниченията, свързани с външната среда (институционална, законова и икономическа) за развитието на малкия бизнес са:
 • - липса на благоприятен законодателен климат за развитието му;
 • - проблеми с бюрократични спънки при отношения с националната, регионалната и местната администрация;
 • - проблеми с информацията и достъп до глобални информационни мрежи;
 • - проблеми с нелоялната конкуренция, корупция и престъпност;
 • - затруднен достъп до кредитиране; при развитие на банковия сектор, много от банките предлагат т. нар. "частно банкиране", при което на индивидуални или корпоративни клиенти, готови да вложат в сметките си значителни парични ресурси, им се предлагат комбинирани депозитни продукти с висока доходност.

По-ниски лихвени условия за бизнес.

Финансовите институции предлагат различни промоции, които привличат както индивидуални клиенти, така и фирми с по-ниски лихви и условия. Новите условия на олихвяване се предлагат както на вече съществуващи, така и на нови клиенти на банките. От друга страна, за отпускане на кредит, банките изискват или стабилен бизнес план или солидно обезпечение, като често, дребния бизнес не разполага нито с едното, нито с другото.
------------------------------------------------
© 2009 - 2010 Димитъp Lаmbоv, All rights reserved!
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Авторско право в бизнеса

Интелектуална собственост в бизнеса.

Като цяло, интелектуалната собственост в бизнеса се състои от индустриална и художествена собственост. Основен международен документ регулиращ правата върху произведенията на литературата, науката и изкуството е Бернската конвенция 1886 г. Срока на закрила на произведенията е по време на живота на автора + 50 г. след неговата смърт.

Бернската конвенция е изградена върху три главни принципа:

 • Принцип на националния режим – произведение, създадено в една страна -  членка трябва да получи закрила в другите страни членки такава, каквато те представят на своите граждани.
 • Принцип на автоматичността на закрилата – закрилата не зависи от никакви формалности, процедури или регистрации и се предоставя автоматично, т.е. от момента на публичното й представяне.
 • Принцип на независимост на закрилата – закрилата на едно произведение в една страна – членка не зависи по никакъв начин от закрилата на това произведение в страната на произхода.

Универсалната конвенция за авторското право

През 1952 г. е подписана Универсалната конвенция за авторското право (Световната конвенция). Тя предвижда по–ограничени права на авторите, като например срока на закрила на произведенията – за живота на автора +25 г. след неговата смърт.

Римската конвенция за закрила на артистите

През 1961 г. е приета Римската конвенция за закрила на артистите – изпълнители, производителите на звукозаписи и предавателните организации (радио, TV). За да стане дадена страна член на Римската конвенция, тя трябва да е член на ООН и член на Бернската или Световната конвенция. Римската конвенция осигурява защита за срок от 20 г.

Закон за авторските и сродните права

Нормативната уредба в България се състои от Закон за авторските и сродните права от 1993 г. (с последни промени 2003 г.) и редица подзаконови актове, съгласно които обекти на художествената собственост са всички произведения на литературата, науката и изкуството резултат на творческа дейност, изразени по какъвто и да е начин и в каквато и да е обективна форма (обективна форма не означава материален носител).

Обекти на авторско право са:

 • Литературни произведения, включително произведения на науката и техническа литература. Тук се включва и software.
 • Музикални произведения – с текст или без текст. Текстът е самостоятелен обект на право, ставащ част от музикалното произведение при свързването му с музиката. Авторите на текст и музика не са съавтори.
 • Сценични произведения – включително драматични, музикално драматични, пантомимни, хореографски и др.
 • Филми и др. аудио – визуални произведения.
 • Произведения на изобразителното изкуство. – включително произведения на приложното изкуство, на дизайна и на народните художествени занаяти.
 • Произведения на архитектурата – сгради и елементи от тях, трайни обекти, оформление на интериора и др.
 • Фотографски произведения.
 • Проекти, карти, схеми, планове.

Обекти на закрила са и творби с особен статус:

 • Преводи, преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби.
 • Аранжименти на музикални произведения и фолклорни творби. Необходимо е разрешението на автора на оригналното произведение.
 • Периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни. Особеното е тук, че те се състоят от 2 или повече произведения, но авторството принадлежи на съставителя.
Авторското право върху произведения, включени в периодични издания, сборници и антологии принадлежи на техните автори. Особеното при базите данни и библиографиите е, че те не включват други единични произведения, а обекти, които въобще не могат да бъдат признати самостоятелно за обекти на А. право.

В зависимост от начина на създаване на произведенията – самостоятелно или на база съществуващо произведение, разграничаваме
 • оригинални (първични),
 • производни (вторични),
 • сборни – включват две или повече произведения или материали. 

Сборните произведения от своя страна биват

 • колективни сборни (произведения създадени по инициатива на физически или юридически лица, които ги издават и разпространяват под свое ръководство и от свое име) и
 • съставни сборни (нови произведения, които включват вече съществуващи произведения без личното участие на техните автори: сборници, антологии).
В зависимост от броя на авторите творбите биват:
 • - индивидуални.
 • - съавторски.

Закрила, като обекти на авторски права, не могат да получат:

 • Нормативни и индивидуални актове на държавните органи.
 • Идеи или концепции.
 • Фолклорни творби.
 • Новини, факти, сведения и данни.
Авторските права са съставна част от имуществени и неимуществени права. Те представляват кръга от взаимни действия, които автора може да извършва със своето произведение, като

Неимуществени права на автора са следните:

 • да реши дали създаденото от него произведение може да бъде разгласено както и да определи времето, мястото и начина по който да стане това. Такова право нямат авторите на филми, на произведения на архитектурата и автори на проекти, карти, схеми, където разгласяването се уговаря чрез договор с ползвателя.
 • на признаване на авторството върху произведението (право на име).
 • Да реши дали създаденото от него произведение да бъде разгласено по псевдоним или анонимно.
 • да иска поставяне на неговото име или друг идентифициращ го знак при всяко използване на произведението.
 • да иска запазване на целостта на произведението и противопоставяне на всякакви промени в него.
 • Да промени произведението си при промяна в убежденията си.

Всички неимуществени права са отчуждими с изключение на 2 и 4.

Имущественото право на автора е само едно. Да използва създаденото произведение и да разрешава използването му от други лица. За използването на произведението, той има право на възнаграждение, което е предмет на свободно договаряне с ползвателя. За използване на произведението се счита някое от следните действия:
 • Възпроизвеждане – прякото или непрякото размножаване на произведението или части от него в каквато и да е форма, постоянна или временна, включително запаметяването му върху цифрова форма.
 • Разпространение – продажба, замяна, дарение, даване под наем или заем на оригинали и екземпляри от произведението.
 • Публично представяне на произведението или изпълнение.
 • Предоставянето по безжичен път или кабел на достъп до неограничен кръг лица до произведението по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време индивидуално избран от всеки от тях.
 • Публично показване на произведение на изобразителното изкуство.
 • Превеждане на произведението на др. език.
 • Преработка на произведението.
 • Внос и износ на екземпляри от произведението в търговско количество независимо дали е законно или незаконно.
В някои случаи е позволено свободното използване на произведения на литературата, науката и изкуството:
 • когато произведението се използва с оглед на лични потребности;
 • използване на цитати с науча или образователна цел,
 • възпроизвеждане на произведението посредством брайлов шрифт, ако не е с комерсиална цел,
 • използване за целите на националната сигурност и др.

Носител на авторски права

Носител на авторски права е лице, на което законът признава възможността да упражнява всички или отделни авторски правомощия. То може да възникне първично, със създаване на произведението. Под автор се разбира физическо лице, в резултат на чиято творческа дейност е създадено произведението.

Първично авторско право може да възникне и за юридически лица в два случая: при периодичните издания и енциклопедиите, компютърните програми и базите данни, създадени в рамките на трудовите правоотношения. Тогава работодателя е собственик на правата за авторство. Други лица също могат да придобиват авторско право на законово основание – при наследяване, прехвърляне на авторски правомощия с договор. Такова възникване наричаме вторично.

Срок на валидност на авторското право

Срокът на валидност на авторското право е живота на автора + 70 г. Всяко използване на правото в бизнеса без съгласието на автора се счита за нарушение. Всеки нарушител дължи на носителя на авторските права обезщетение за причинени вреди.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.
Налични издания по английски език - за българи: