Какво е кредитна линия за бизнеса?

Кредитна линия за бизнеса.

Кредитна линия за бизнеса е договорно оформено разрешение за кредитополучателя нееднократно да се ползва от паричните средства на кредит от кредитодателя в рамките на определен в договора кредитен лимит.

Банкова бизнес услуга.

Кредитната линия е полезна за всеки бизнес услуга, която банките предоставят на свои постоянни и проверени клиенти, позволяваща им да вземат или да добавят още към вече взети пари, като лихва се начислява само върху заетите пари, а не върху целия размер на заделения лимит.

Кредитен паричен лимит.

Така кредитната линия е кредитна банкова услуга, при която банката издава задължение за клиента си, което се оформя юридически и съгласно която на клиента се разрешава в рамките на договорения паричен лимит или таван и в рамките на определен срок, да се възползва от гъвкава форма на заемане на пари.

Сума на разположение за текущи нужди.

Това се прави съобразно текущите нужди на ползвателя и в случаите когато не му е необходима цялата сума на разположение. По този начин клиента си спестява плащането на излишни лихви върху размера на неизползваната в един или в друг момент сума, а плаща само за реално заетата част от кредитната линия.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Популярни публикации - В помощ на българите у нас и по света:

Посетители

Translate / Перевод

Последователи - Абонати: