Загуба

Понятие за загуба.

Загуба (обратното на печалба) е понятие, което намира приложение в различни области на обществения живот, в следствие на което му се придава различно значение.

В стопанската практика 

това са най-вече надвишаването на разходите над приходите за бизнеса, изразено в парична форма, което води до намаляването на материалните му ресурси.

В счетоводството 

се използват значително повече форми и разновидности за изчисляване на загубата, в т.ч. и като междинни резултати и се води специална сметка, по която се отразяват резултатите от реализация на готова продукция, платени глоби, неустойки и др.

В гражданското право 

загубите включват причинения реален имуществен ущърб или щети от неправомерни действия или бездействия на едно или няколко лица или институция, спрямо друго лице, лица или институции, изразени в парична форма.

В последния случай загубите биват три вида:

А) Реалният ущърб, 

разрушения или повреди, т.е. разходите, които едно лице, чиито права са нарушени, е претърпяло или ще трябва да претърпи за възстановяване на повредите, липсите или похабяванията.

Б) Разходите, които търпи една от страните в определена сделка 

или отношения от просрочените или некоректни действия на другата страна, когато тя не действа по установения или договорен начин.

В) Пропуснатите ползи, 

т.е. неполучените доходи, които това лице би получило при обичайни условия на граждански оборот, ако правата му не са нарушени.

Възмездяване на загубите.

Според общото правило, длъжника или причинителя на вредите, е длъжен напълно да възмезди получените загуби, макар че в някои специфични случаи, законодателството може да предвиди и ограничена отговорност.

Загубата е вид финансов резултат от дадена дейност.

Терминът загуба в латински език е damnum, а в английски език - damages, losses, loss и в крайна сметка това е финансовия резултата от една дейност най-вече в областта на бизнеса и се изчислява като разлика между доходите и разходите, в случаите когато резултата е с отрицателен знак, на минус. Загуби има и в личния живот, но с тях твърде много ще се разпрострем и темата ще се размие.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Каква е разликата между маркетинг и продажби?

Фирмен маркетинг

За да изясним значението и същността на фирмения маркетинг, преди това трябва да изясним някои по-първични понятия. Нека първо се спрем на разликите, които съществуват между маркетинга и продажбите.  За да изясним значението на фирмения маркетинг и продажби като понятия, преди това трябва да схванем тяхната насоченост. Затова първо се погледнем на разликите, които съществуват между маркетинга и продажбите.


Продажбите се фокусират върху потребностите на продавача, 
а маркетинга - върху потребностите на купувача.

Продажби на фирма.

Във всяка фирма продажбата се занимава с необходимостта продавача да превърне даден свой продукт в пари - да го осребри. Докато маркетинга изучава идеята за удовлетворяван потребностите на потребителя посредством фирмения продукт и целия набор от дейности, свързани със създаването, доставката и консумацията на този продукт. Въпроси, на които можем да отговорим само от гледната точка на клиента, потребителя на продукта.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Искам бизнес, за да не работя.

Много хора днес искат да се занимават с бизнес с идеята за да не работят.

Те така си представят бизнеса - някой друг да работи за тях, но без да са си свършили началната «върла» работа. Като Мел от Биг Брадър - «Много ме бива за началник, да нареждам какво да правят другите.»

Трудно е да се определи какво е това бизнес. 

Все пак това е вид предприемаческа дейност или ако дословно го преведем - вид «заетост». С други думи, ако Вие се занимавате с някаква дейност с цел печалба, то това е бизнес. Толкова е просто. Повечето хора искат да се занимават с бизнес, но в повечето случаи това желание остава на думи и декларации, и се надяват (тайно, не явно) някой друг да свърши тяхната работа, а те само да се подписват на «получил сумата».

Сравнение между работа и бизнес

За да стане по-ясно за какво говоря, ще направя едно сравнение между работа и бизнес. Когато сме на работа трябва да работим равномерно усилено, по 8 часа на ден, за да си получим в края на месеца едно сравнително постоянно трудово възнаграждение.

При бизнеса не е толкова равномерно. При учредяването на бизнеса се работи много яко, за да се изгради т.н. система на бизнеса. Едва след това може да се възлага изпълнението на определена работа на други хора и така да се постигне ефекта другите да работят за Вас.

Пишман бизнесмени

Та, преобладаващата част от пишман бизнесмените не си свършват домашната работа и се надяват като наемат хора, те да им я свършат. Но не е възможно да наемеш външен човек и да се надяваш той да ти създаде организация на бизнеса. Това си е работа на предприемача.

Работа като работник (служител)

http://www.freshfreestuff.net/wp-content/uploads/2008/05/businessman-silhouette.jpgРаботникът (служителя) иска да работи при ясни условия - работно място, работно време, правила, норма. Той е изпълнител, но ако Вие не сте си свършили работата, какво да «изпълнява» - нищо! Мота се малко напред - назад, нагоре - надолу, докато стане ясно, че така нещата не вървят.
Но работника не е виновен. Виновен е бизнесмена. Той няма система, не прави организация, не обновява дейността си, не реагира на промените, не усвоява технологиите. Инати се и се ербабчи - Аз! Компютри?! Интернет! - Никога! Който каквото сам си направи, друг не може да му го направи.

Собствен бизнес (за да не работя)

Почти всеки иска днес да се занимава със собствен бизнес (за да не работи), но няма представа как се прави бизнес и започва да търси златната идея, тайния продукт, който ще го направи богат. И започват да се появяват от секретни, по-секретни идеи за бизнес. Тези хора са на светлинни години от идеята какво е това бизнес. А то е толкова просто. Продукта, възоснова на който правите бизнес, няма никакво значение. Ще Ви дам пример. Сладки шербети (дето ги пият даже белите мечки - според рекламата им) има всевъзможни рановидности. Но едни от тях фалират, а други печелят милиарди долари годишно от 100 години на сам. А продукта е един и същ.

Печелившия бизнес - решаване на проблеми.

Схващате ли идеята? Проблема за печелившия бизнес не е проблем за продукта, а проблем за бизнес уменията на предприемача. Ако Вие считате, че за да правите успешен бизнес, държавата трябва да Ви създаде някакви много специални условия, като в инкубатор, значи тази работа не е за Вас.

Главната роля на бизнесмена е именно в това - да решава проблеми. Затова му плащат, за това получава печалба. Ако държавата или някой друг уреди всичко, Вие за какво сте - за черешката на сладоледа? Ако всичко е уредено, Вие нямате работа там. Вие може да печелите само ако решавате проблеми, ако намирате решения.

Намери потребност и я удовлетвори

Затова е казано «Намери потребност и я удовлетвори.» или «Продай преди да купиш.» Толкова е просто, но е неизгодно - трябва да се работи. Да, да. Вие сте съгласни сега с мен, че за да получавате печалба от своя бизнес, то тя трябва да идва в следствие на работа. Но въпросът е каква точно да бъде тази работа.

Тежка работа

Тежка работа е да се копае канал на ръка, с кирка. Но от тази тежка, яка работа могат ли да се спечелят милиони? Могат, ако не се копае на ръка, ако се използва специализиран багер и ако се прилага нужният мащаб на бизнеса. В този случай може и милиони да спечелите без да сте виждали какво е това кирка, и даже без да знаете, че с кирка може да се копаят канали.

Но бизнесът е по-друг вид работа. 

В началото се работи по съставянето на бизнес модела, при това се работи много, по 20 часа на денонощие. След това се работи (много - по 20 часа на денонощие) за да се организира дейността, да се създаде ред, инструкции, графици … И тогава нещата могат и да потръгнат.

След това се работи, пак много, по иновациите във фирмата. Ако това не се прави, първоначалната бизнес идея се изчерпва и рано или късно продажбите тръгват надолу и конкуренцията ще Ви тръшне по гръб. Затова докато другите вече работят за Вас, Вие не ходите на Бахамските острови, а пак работите здраво, за да има и утре кой и какво да работи за Вас.

Така след доста години, когато изградите напълно своята бизнес система и създадете специализирани отдели за всичко, които са обучени  и съставени от най-добрите специалисти в бранша, тогава може да си позволите да се веселите на някой круизен кораб на околосветско пътешествие без да работите, защото имате (не като паднал от небето, а защото Вие сте го изградили с яка работа) собстве печеливш бизнес.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Подготовка за водене на бизнес преговори.

Водене на бизнес преговори.

В рамките на създаване на нормална обстановка за водене на бизнес преговори, много важно е още преди тяхното започване страните да отчитат своите специфични интереси и да се информират за своите намерения относно областта, въпросите и най-важните пунктове в процеса на предсоящите преговори.
Трябва да се приеме и обща позиция за процедурата, по която ще бъдат проведени преговорите.

Страни, участващи в преговорите.

Тъй като в преговорите участват страни с различни икномически и социални интереси, с различна стратегия и тактика при воденето на преговори, отделните страни неизбежно се нуждаят от прекъсвания за консултации и събеседване. За тази цел е благоприятно фирмата-домакин да помисли предварително и наред със залата за водене на преговори да осигури самостоятелно помещение за почивка и консултации.

Компромис в хода на преговорите.

Да се постигне компромис в хода на преговорите е възможно, ако двете страни са склонни на взаимни отстъпки. Компромисът е реален тогава, когато и двете страни са склонни да удовлетворяват взаимно, макар и малка част от своите интереси. Тук важна роля играе предварителният избор на критериите, по които ще се определи законният характер на отстъпките и тяхното равенство. Макар и трудно, трябва да се търсят и количествени форми за изразяване на тези отношения.

Организирана подготовка.

Добре организираната подготовка на преговорите гарантира до известна степен техния благополучен завършек. От гледна точка на участниците е важно да се уважават интересите и исканията на отсрещната страна, да има стремеж към взаимно разбиране на мотивите, да се търсят мостове за постигане на съгласие. Имайки предвид горното, личната предварителна подготовка на съответния мениджър изисква готовност по следните важни моменти: 

•    Желаният изход – 

какво наистина искаме да постигнем и какъв ще е идеалният резултат от наша гледна точка.

•    Приемливият изход – 

минимумът, който сме се подготвили да приемем.

•    Граници – 

области, в които става дума за цифри и лимити, за които компромисът не е решение, трябва да се имат пред вид през целия процес на преговори. В много случаи обаче не е задължително поставянето на долна граница. Този акт може да се тълкува като блокиране на инициативността и възможностите за изход от създалата се ситуация.

•    Срокове – 

в случаи, когато се обменят пари за суровини или услуги.

•    Информационна осигуреност на целия екип 

относно състава на преговарящата страна; относно всички факти и ресурси от наша и чужда страна, които могат да обърнат дискусията в наша полза.

•    Имаме ли някакъв коз, 

нещо специфично, с което да привлечем другата страна към готовност и отстъпчивост за по-ранен компромис 

При предварителната подготовка за водене на преговори е необходимо обмисляне на възможностите на отсрещната страна колкото се може по-реалистично по същите пунктове и същата схема и ред.
------------------------------------------------
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Съставяне и приемане на проекобюджет

Подготовка на проектобюджет

Подготовка по съставянето на проектобюджета се осъществява месеци преди настъпването на новата бюджетна година. Работата по съставянето на новия проектобюджет започва веднага след изготвянето и приемането на предходния. Съществуват няколко метода за изготвяне на проектобюджета:

Автоматичен метод- 

приходите и разходите на миналата бюджетна година механично се приемат като приходи и разходи на новия проектобюджет;

Метод на мижорацията и минорацията- 

увеличаване или намаляване на на приходите и разходите на новия проектобюджет , в сравнение с тези на предходния бюджет;

Статистически метод (метод на средните величини)- 

прави се опит да се използва динамиката на средните величини при проектобюджета на приходите и разходите за новата бюджетна година;

Генетичен метод- 

опит да се установи какво ще бъде въздействието върху всеки държавен приход и разход при конкретните икономически реалности, които се очертават през новата бюджетна година.

Обсъждане и приемане на проектобюджет

Изготвения от министъра на финансите проектобюджет се обсъжда и приема от две инстанции- правителството и законодателния орган (Парламента). Местните бюджети се подготвят от кмета и общинската администрация, а се приемат от съответния общински съвет. Целта на обсъждането е да се преодолеят и изгладят разногласията между министъра на финансите и останалите министри.

Проектобюджета на Правителството се внася за разглеждане и утвърждаване от законодателния орган в определен срок, за да могат депутатите и бюджетната комисия подробно да се запознаят с него. След обсъждане Парламента приема Закон за бюджета на Република България за съответната година.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Отчет за приходи и разходи

Отчет за приходи и разходи

Отчетът за приходи и разходи отразява получените приходи и извършените разходи от предприятието за отчетния период. Съставя се в двустрана форма съгласно приложението към чл.40, ал.1 от Закона за счетоводството и изисквонията на Национолния сметкоплан. В лявата част са разполажени разходите, а в дясната- приходите.

Групиране на приходи и разходи.

Групировката на разходите и приходите в отчета е аналитична с тази на текущото им отчитане, което улеснява тяхното отразяване.

Разходите се представят в четири групи:

 1. разходи за дейността;
 2. финансови разходи;
 3. извънредни разходи;
 4. данъци.

Приходите са групирани в три групи:

 1. приходи от дейността;
 2. финансови приходи;
 3. извънредни приходи.

Резултати от отчетния период - печалба или загуба

Както в лявата, така и в дясната страна на отчета, след сумарното представяне на разходите и приходите, фигурира по една група за резултатите от отчетния период, т.е. печалба или загуба. Те се записват в противоположни страни на изравняване на баланса. Ако резултатът от дейността е печалба, той се записва в лявата страна на отчета, след всички разходи, а ако е загуба- в дясната, след всички приходи.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Фирмен имидж в бизнеса.

Фирмен имидж

Фирменият имидж е сложно, събирателно понятие и е съчетание на цял спектър от количествени и качествени характеристики на продукта или фирмата. Тяхното взаимно проникване е в основата на изграждане на цялостен образ – имидж. Целта при създаването на всеки продукт е да се характеризира с добър, висок фирмен имидж, т.е. с позитивен пазарен образ. От друга страна, комуникативната политика на всяка фирма е насочена към достигането на зададения образ до получателя.

Поддържане на приемлив образ пред потребителите.

За поддържането на приемлив за потребителя образ е необходим анализ на спектъра от критерии, които го изграждат – туширане на негативните страни, усъвършенстване и налагане на нови вкусове, изисквания, т.е. възпитание на обществото така, че положителния имидж да се утвърди на ново, по-високо стъпало Под влияние на външните фактори, при взаимодействието си с тях, при собствената си еволюция, имиджът търпи изменения. Често нещо, което е било с позитивен имидж вчера, днес се оказва остаряло и с помръкнал имидж, което налага непрекъснати комуникации с потребителите. Комуникацията пък, от своя страна трябва да изгражда позитивен имидж и да го поддържа.

Имиджът е съвкупност от черти

Имиджът е съвкупност от черти, насочващи вниманието върху най-добрите и привлекателни качества на организацията, компанията, корпорацията, като едновременно с това включва и механизмите, нейния мениджмънт за повишаване на нейната оценка и авторитет сред потенциалните потребители. Имиджът съществува в съзнанието на публиката като поток от информация, който провокира образна и емоционална реакция. Неговото формиране се извършва спонтанно, неусетно в публиката (обществото) и целенасочено, чрез каналите на възприятие – визуално въздействие, вербално (речта в широкия смисъл), събитийно и контекстно.

Корпоративен имидж.

При корпорациите, трябва да се има предвид, че имиджът на продукта има две страни – описателна (информационна), т.е. образ в по-тесен смисъл на понятието, и оценъчна – провокира сравнение, оценка, емоция. Тя не е застинала, а търпи промени – под влияние на спонтанното сравнение – една характерна черта на обществото – да наблюдава, да сравнява, да оценява. Трябва да се помни, че корпоративното управление на комуникациите трябва да се съобразява с обществото, но е задължително да извършва собствен анализ и самооценка, за да не позволи разваляне на имиджа.     В този смисъл, имиджът, създаден при корпорациите бива позитивен, негативен и неутрален.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Идея за бизнес за красиви хора.

Започване на собствен бизнес.

Често при започване на собствен бизнес, хората страдат от различни предрасъдъци и така само губят. Много хора си мислят, че модели могат да бъдат само млади красиви момичета с безупречен външен вид. А това далеч не е така, защото често може да видите реклами на стоки, които се представят от хора, за които много трудно може да Ви мине през ума, че са модели, а те са именно такива.

Манекен на средна възраст.

Да речем, случая с едни популярни бои за боядисване на жилища - „манекенът“ е мъж на средна възраст, доста нисичък, при това закръглен и заплешевяващ, но като са го облекли в работнически комбенизон, се е превърнал в идеалното рекламно лице за конкретната стока. Една млада, префънцутена манекенка дали би могла по-добре от него да рекламира бои, лакове, бормашини, моторни триони, трактори.

Модели с конкретни дадености.

Освен това, много често се търсят и модели със свои конкретни дадености - ръце, гръб, ходила, гърди и т.н. за рекламиране на специфични стоки - кремове, лак за нокти, стелки и др. Е, казаното до тук би следвало вече да е пораздвижило фантазията Ви, защото тя най-добре ще Ви покаже, че всеки един човек може да си изяви като идеалния манекен, за подходящия за него случай.

Познавате ли себе си за бизнес?

Въпросът е познавате ли добре себе си, така че да сте в състояние да оцените своите положителни и отрицателни качества и на тази база правилно да се насочите. Останалото е си е просто ... РАБОТА. Но нали именно това Ви интересува! Това беше идеята за вид бизнес, свързан много пряко с рекламата. По-нататък, мисля, че и сами може да продължите.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Основи за частен бизнес в България.

Нормативна база за частен бизнес в България.

Нормативната база е първото условие за развитие на частен бизнес в България. В този смисъл значението и регулиращата функция на държавата, относно частния бизнес е съществена за неговото цялостно развитие. Това до голяма степен е свързано и с факта, че след преминаването ни (2004 г.) към пазарна икономика, в България все повече нараства ролята на частния бизнес, а оттам и необходимостта от неговото правно регулиране.

Търговски закон.

Основният нормативен документ за създаване и развитие на частен бизнес у нас е Търговския закон. В него се поставят основните определения, свързани с развитието на стопанска дейност у нас. Според неговите разпоредби търговец е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва някоя от следните търговски сделки:
 • 1. Покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид;
 • 2. Продажба на стоки от собствено производство;
 • 3. Покупка на ценни книги с цел да ги продаде;
 • 4. Търговско представителство и посредничество;
 • 5. Комисионни, спедиционни и превозни сделки;
 • 6. Застрахователни сделки;
 • 7. Банкови и валутни сделки;
 • 8. Менителници, записи на заповед и чекове;
 • 9. Складови сделки;
 • 10. Лицензионни сделки;
 • 11. Стоков контрол;
 • 12. Сделки с интелектуална собственост;
 • 13. Хотелиерски, туристически, рекламни, информационни, програмни, импресарски или други услуги;
 • 14 Покупка, строеж или обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба;
 • 15. Лизинг.

В състава на търговците се включват също и:

 • 1. Търговските дружества;
 • 2. Кооперациите с изключение на жилищностроителните кооперации.
За търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин. От обхвата на търговците се изключват:
 • 1. Физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност;
 • 2. Занаятчиите, лицата, извършващи услуги с личен труд или упражняващи свободна професия, освен ако тяхната дейност може да се определи като предприятие;
 • 3. Лицата, извършващи хотелиерски услуги чрез предоставяне на стаи в обитаваните от тях жилища.

Регистриране и вписване на частни фирми.

Според разпоредбите на Търговския закон, всяка фирма трябва да бъде регистрирана и вписана в търговските регистри на Агенция по вписванията. Освен нормативната база, държавата има още задължението да осигури и съответната инфраструктура (пътища, електрифициране, водоснабдяване...), на основата на която частния бизнес може да развиват своята дейност.
 

Развитие на частния сектор.

В тази насока се наблюдава известно изоставане, което може да се определи и като основната причина състоянието на частния сектор в момента. Все още съществуват възможности, които държавното управление тепърва трябва да използва, подобрява и развива.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Може ли бизнес без фирма?

Бизнес без фирма може, ако е незаконна далавера.

Бизнесът е дейност, свързана с
 • поемането на много рискове, 
 • обезпечаване с ресурси, 
 • работа, 
 • изгода и печалба. 

Бизнесът изисква

 • търговски усет, 
 • много добро познаване на пазара
 • икономическите условия на работа, 
 • лекота в прилагането на основните принципи
 • адекватни методи на икономическото управление. 

В основата на съществуването на един бизнес (респективно - на една фирма) стои

 • целта, 
 • мотивацията за започване на съответната дейност, 
 • спецификата на организацията, 
 • отличителните белези, по които фирмата ще се отличава от останалите фирми, работещи в същата област, а също така и 
 • средствата, чрез които тя ще намери своето място на пазара.
За да функционира правилно всяка фирма се нуждае от добре разработени вътрешни правила и ефективна система за комуникация между управляващи и изпълнители. Управленската структура и най-вече органът за управление са „стълбът” върху който се опира целият бизнес.

Органът за управление поема отговорността за вземане на

 • финансови, 
 • творчески,  
 • административни, 
 • икономически
и други решения. Успехът на фирмата зависи до голяма степен от начина на прилагане на основните управленски функции:
 • организация, 
 • планиране, 
 • ръководене, 
 • координация, 
 • регулиране и 
 • контрол. 

Ефективно работеща фирма е тази, която

 • планира навреме финансовия си бюджет, 
 • провежда задълбочени маркетингови проучвания, 
 • взема правилни решения, според пазарните условия, 
 • дава навременни инструкции, 
 • анализира обратните сигнали, 
 • осъществява ефективен контрол върху функционирането си.  
Развитието на бизнеса зависи от компетентното ръководство на неговия мениджър, от това дали той е човек на добре пресметнатия разумен риск, осигуряващ целесъобразност в избора на алтернативи при реализацията на съответните стопански решения.                                        

Успешно функциониране на фирма

За успешното функциониране на една фирма най-важното е изборът на целите за организацията, нейната мисия  и конкретните цели обезпечаващи изпълнението ù. Първостепенна цел на организацията се явявя осъществяването на нейната мисия , т.е. смисълът на нейното съществуване. Мисията трябва да бъде официално формулирана и за нея трябва да бъде съобщено на сътрудниците в организацията. Мисията служи за ориентир  по който ръководителите се ръководят при вземане на решения.

Цели и предприемачески дух

Целите трябва да бъдат конкретни и измерими, ориентирани във времето, дългосрочни или краткосрочни, достижими. От своя страна стратегическото планиране представдлявя процес на избор на цели за организацията и решения за това какво следва да се направи аз тяхното постигане. Предприемаческият дух, стратегическото мислене  и управление са предпоставка за успешна разработване на стратегии. В съвременната пазарна икономика се променят бързо изискванията към професионалната подготовка и действията на управляващите.

Новаторски дух в бизнеса не може без фирма.

В света на бизнеса днес ще имат място онези хора, които имат новаторски дух и са готови без съпротива да приемат новите и перспективни идеи и бързо да се освобождават от стари и непригодни такива. И най-добрата стратегия, обаче може да се провали, ако не се създадат подходящи организационни, технологични и психологически условия за нейното осъществяване, които идват с навременното учредяване и регистриране на фирма.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Бизнес мениджър (Business Manager).

Понятие за мениджър

Мениджър идва като понятие от англ. ез. - manager, със значението на човек, който е нает на длъжност да управлява, основно в условията на бизнеса. Например, при производството - оперативен ръководител на предприятие, фирма, но също и друг вид организации в някои социални области като култура, медицина, социални грижи.

Кои са менидъри?

Понятието е получило широко разпространение в съвременното общество и често се използва за щяло е нещяло. Например, секретарката е офис мениджър, личен състав (кадровика) е мениджър по персонала, за чистачката няма да го коментираме, но и тя сигурно управлява метлата. С други думи, за престиж, винаги може да добавите понятието към произволна длъжност.

Съвременно кадрово понятие.

Мениджърът е едно от най-нееднозначните кадрови понятия в нашето съвремие. Може да влиза във висшето ръководство на фирмата, може да управлява отдел или производствено подразделение от средно ниво, а може и да е просто специалист по нещо-си, който не управлява нещо повече от шапката си (или това, което е под нея). Даже се срещат фирми, на които целия персонал е съставен от мениджъри.

Мениджърски договор.

Но ако се върнем към първоизточника, на запад, там мениджмънта отдавна е съвсем установена и конкретна наука - и при тях това е човек, който е нает или на когото е възложено с мениджърски договор да управлява дейността на цялото предприятие - изпълнителната власт във фирмата. Нещо като директор в нашата терминология. На запад никой няма даже да си помисли, че търговския агент или продавача може да бъде управляващ.

Мениджърите са топ-управление на фирма.

Затова, като временно състояние на нещата, можем да приемем за нашите условия, че “мениджърите” са два вида - топ-управление (изпълнителни директори, управляващи Президенти, управители на цяла организация) и средно управление, като началници на отдели, на цехове, на групи… За пълнота, не бива да забравяме, че у нас се е наложило и съвсем бутафорно използване на понятието по отношение на различни видове специалисти, администратори, творчески длъжности и даже за най-обикновени изпълнителски кадри.

Бизнес мениджър.

Да се надяваме, че през следващите 50 - 100 години ще настъпи избистряне и изясняване същността на бизнес мениджмънта, но за сега не ни остава нищо друго, освен да се съобразяваме с горната условна класификация и да се ориентираме според ситуацията, като разбираме, че бизнес мениджър е всичко друго, освен това, което е точно такова.
-------------------------------------------------
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.
Налични издания по английски език - за българи: