Офшор (offshore).

Какво означава офшор?

Офшор е понятие, идващо от английски език - offshore с буквално значение “зад брега”, “зад граница” и се използва в ежедневната реч с две основни значения:

1) Офшорна зона,

 което е обикновено малка държава или част от държава, в пределите на която, за чуждестранните фирми (нерезиденти за държавата), се определя по-особен юридически и финансов режим за регистрация и осъществяване на дейност.

2) Офшорна фирма, 

което е регистрирана в офшорната зона компания, която се ползва от специално, привелигировано данъчно облагане, което обикновено се отнася до фирми, които не осъществяват дейност на територията на страната, в която са регистрирани.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: