Факторинг в бизнеса.

Факторинг като бизнес услуга.

Факторинг е комплексна бизнес услуга, която банка или факторингова компания, встъпващи в ролята на финансов агент, предоставят на фирми, които работят със своите клиенти в условията на отсрочено плащане. Услугите по факторинга включват не само предоставяне на доставчика и получаване от купувача на парични средства, съобразно условията на сделката помежду им, но и осъществяване на контрол относно задълженията на получателя на доставките.

Напомняне на дебитора.

В т.ч. влизат напомнянето на дебитора за настъпването на падежа за плащанията, сравняване на данните по разплащанията с дебитора, предоставяне на доставчика на информация за текущото състояние на дебиторската задлъжнялост, водене на архив по историята на отношенията и текущите операции. Факторинговите услуги включват анализ на събраните към даден момент данни и уточняване на рисковете от евентуално забавяне или неплащане, като възоснова на това се предприемат превантивни мерки за обезпечаване условията по договора.

Факторинг и финансиране на бизнеса.

Факторингът се явява вид финансиране от банката на доставките на определени стоки или извършването на договорени услеги, осъществяване в общия случай при условията на отсрочено плащане. По този начин факторинга се явява финансово комисионна операция по преотстъпване на дебиторската задлъжнялост на факторинговата компания с цел:
  • -    да се гарантира пълното погасяване на дълга;
  • -    да се намалят разходите по воденето на сметките;
  • -    да се осигури незабавно получаване на по-голямата част от дълга;
  • -    да се предотвратят евентуални усложнения със събираемостта поради възможна конюнктура или по други причини.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: