Електронен бизнес вече и в България.

"Бизнесмените задават грешен въпрос, когато питат дали 
Интернет и Интранет ще променят техния бизнес. 
Правилният въпрос е в каква степен и колко скоро." 
Алан Дженкинс

Конкуренция между производители и дистрибутори.

Поради засилващата се конкуренция между производителите при дистрибуцията на стоки и услуги до потребителите и широкото разпространение на Интернет, електронната търговия е най – динамично развиващата се част от съвременната икономика през последните няколко години. Най – общо тя представлява извършване на бизнес сделки по електронен път, вместо чрез традиционното пряко (физическо) участие на страните. Като неотменима част от тези сделки присъстват и различните форми на разплащания между участниците – вече в електронен вид.

Електронна търговия в интернет.

Възможността да се търгува със стоки и услуги в Мрежата е сравнително нова – съществува едва от 1992 г., а масово навлиза след 1995 г. в САЩ, но все по-успешно набира популярност и по останалия свят. Електронната търговия все още е в ранния си период на развитие. Въпреки това, по Интернет вече могат да се поръчат и закупят всевъзможни стоки и услуги – от книги и музика (най-успешно продаваните за момента стоки) до пици (вече и у нас!), самолетни билети и туристически услуги. Въпреки, че може да звучи като научна фантастика, това вече е реална част от ежедневието в по-напредналите страни и най-вече САЩ.

Електронна търговия в Европа.

Европа се придвижва към дигиталната търговия с малко по-бавни темпове. Все още, сравнително по-малък брой от големите търговски фирми от стария континент предлагат възможност за електронна търговия. Но това се променя много бързо.

Електронни разплащания в България.

Като част от Европа, България също изостава от този процес. Електронни разплащания в Интернет са възможни у нас от началото на 2000 г., благодарение разработената от DATAMAX система ePay.bg . Въпреки че българското законодателство не е изяснило проблема за валидността на електронния подпис и малко банки са включени към момента в системата за електронни разплащания на ePay.bg, началото е поставено. Не са много сайтовете, предоставящи възможност за електронни разплащания, но даже и да се повече, този вид разплащания са все още непопулярни сред потребителите, така че нямат и клиентска база, нужна за процъфтяването им.

Навлизане на електронния бизнес в България.

Стоките и услугите, които могат да бъдат намерени в българското уеб пространство вече са много. Въпреки всички регулативни или психологически пречки, които стоят пред навлизането на този род търговия, той не може да бъде спрян. С времето той ще става все по-популярен в световен мащаб и в частност у нас. Разработват се и други системи за електронни разплащания (освен тази на ePay.bg), с което може би ще се ускори процесът на приемане на необходимите законови разпоредби от една страна и ще се създадат значително повече сайтове, предлагащи подобни възможности, от друга.

Нов тласък на икономиката.

Развитието на електронната търговия ще даде нов тласък на икономиката ни като цяло. Правилното разбиране и експлоатиране на възможностите, които Интернет дава за подобни инициативи, би могло да доведе до просперитет в тази област.

Основните предимства на електронния бизнес се свеждат до:

  • •    глобална достъпност и продажби – бизнес компаниите могат да увеличат броя на своите клиенти и дори да увеличат броя на предлаганите продукти;
  • •    по – добри бизнес контакти;
  • •    безплатни мостри;
  • •    намалени разходи – посредством динамично определяне на продажните цени;
  • •    проблеми с доставката – чрез Интернет намаляват и проблемите, свързани с транспортирането на продуктите;
  • •    време за достигане до пазара – намалява, успоредно с което се получава по – бърза реакция на променящите се изисквания на клиентите;
  • •    лоялност на клиентите – увеличена лоялност от страна на клиентите и по – качествени услуги, посредством по – лесен достъп до най-актуалната информация.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: