Бизнес мениджър (Business Manager).

Понятие за мениджър

Мениджър идва като понятие от англ. ез. - manager, със значението на човек, който е нает на длъжност да управлява, основно в условията на бизнеса. Например, при производството - оперативен ръководител на предприятие, фирма, но също и друг вид организации в някои социални области като култура, медицина, социални грижи.

Кои са менидъри?

Понятието е получило широко разпространение в съвременното общество и често се използва за щяло е нещяло. Например, секретарката е офис мениджър, личен състав (кадровика) е мениджър по персонала, за чистачката няма да го коментираме, но и тя сигурно управлява метлата. С други думи, за престиж, винаги може да добавите понятието към произволна длъжност.

Съвременно кадрово понятие.

Мениджърът е едно от най-нееднозначните кадрови понятия в нашето съвремие. Може да влиза във висшето ръководство на фирмата, може да управлява отдел или производствено подразделение от средно ниво, а може и да е просто специалист по нещо-си, който не управлява нещо повече от шапката си (или това, което е под нея). Даже се срещат фирми, на които целия персонал е съставен от мениджъри.

Мениджърски договор.

Но ако се върнем към първоизточника, на запад, там мениджмънта отдавна е съвсем установена и конкретна наука - и при тях това е човек, който е нает или на когото е възложено с мениджърски договор да управлява дейността на цялото предприятие - изпълнителната власт във фирмата. Нещо като директор в нашата терминология. На запад никой няма даже да си помисли, че търговския агент или продавача може да бъде управляващ.

Мениджърите са топ-управление на фирма.

Затова, като временно състояние на нещата, можем да приемем за нашите условия, че “мениджърите” са два вида - топ-управление (изпълнителни директори, управляващи Президенти, управители на цяла организация) и средно управление, като началници на отдели, на цехове, на групи… За пълнота, не бива да забравяме, че у нас се е наложило и съвсем бутафорно използване на понятието по отношение на различни видове специалисти, администратори, творчески длъжности и даже за най-обикновени изпълнителски кадри.

Бизнес мениджър.

Да се надяваме, че през следващите 50 - 100 години ще настъпи избистряне и изясняване същността на бизнес мениджмънта, но за сега не ни остава нищо друго, освен да се съобразяваме с горната условна класификация и да се ориентираме според ситуацията, като разбираме, че бизнес мениджър е всичко друго, освен това, което е точно такова.
-------------------------------------------------
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: