Матрицата "Продукти- пазари" на Игор Ансоф

Сектори на матрицата.

Матрицата се състои от четири сектора като за всеки от тях се разработват алтернативни стратегии:

Сектор 1- 

Съществуващи продукти на съществуващи пазари. В този случай се прилага стратегия на увеличение на пазара. Тя се извършва, чрез увеличаване на обема на продажбите, за целта фирмата трябва да разкрие слабите страни на своите конкуренти, които предлагат подобна продукция, както и да убедят потенциалните клиенти в предимствата на техния продукт също и да предлагат лесен достъп до продукта;

Сектор 2- 

Съществуващи продукти на нови пазари. Прилага се стратегия на проникване на нови пазари и на разширяване на неговите граници;

Сектор 3- 

Нови продукти на съществуващи пазари. Съответстващата стратегия е тази на развитие на продукта. Тя се състои в това да се усъвършенства продукта, чрез разработване на нови модификации, като нова разфасовка на опаковката;

Сектор 4- 

Нови продукти на нови пазари. При този случай съответстващата стратегия се нарича стратегия на диверсификация. Та се състои в това, че фирмата може да ориентира своята дейност в друго направление, като използва, както собствените така и чужди ресурси.
----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: