Вътрешната и външната среда за управление в бизнеса

Успешно управление на фирма.

http://www.whatsupjacksonville.com/wp-content/uploads/2008/09/business-environment.jpgРешаваща роля за бъдещи успехи, ефективната работа и успешното управление на всяка фирма и бизнес се влияе от редица вътрешни и външни фактори на заобикалящата бизнес среда. Съществено влияние върху управлението оказват все по-силно очертаващите се тенденции, като:
 1. разпространението на нови технологии,
 2. ускоряване на глобализацията,
 3. акцента върху високото качество,
 4. изменения в демографската структура,
 5. увеличаване на безработицата,
 6. диференциация в доходите,
 7. ролята на екологичния фактор,
 8. перфекционизма в производството,
 9. намаляване на запасите от суровини.
http://www.cmu.edu/corporate/images/board%20of%20directors.JPG

Управление на външната среда.

По такъв начин, подлежащата на управление външната среда се характеризира с доста висока степен на комплексност и изменчивост, които влияят върху степените на нейната несигурност и непредвидимост. Нейният анализ, имащ за цел да осигури гъвкавостта и устойчивостта на фирмата срещу непрекъснатите промени, се основава на базата на оценката на
 1. технологични,
 2. икономическите,
 3. обществените,
 4. политическите и
 5. екологичните 
тенденции на развитие, които засягат дейността на бизнеса. А така се определя и общото състояние на отрасъла, в който те функционират.
 

Фактори за развитие на фирмата.

Като цяло факторите, оказващи влияние върху настоящото и бъдещо развитие на фирмата, се разделят на две големи групи
 1. с пряко въздействие,
 2. с непряко въздействие.

Успешното управление на бизнес

Решаваща роля за бъдещи успехи, ефективната работа и успешното управление на всеки бизнес имат редица вътрешни и външни фактори на заобикалящата бизнес среда. Съществени в този аспект за бизнеса са открояващите все по - силно тенденции, като
 • ускоряване на глобализацията,
 • изменения в демографската структура,
 • увеличаване на безработицата,
 • диференциация в доходите,
 • разпространението на нови технологии,
 • намаляване на запасите от суровини,
 • ролята на екологичния фактор
 • акцента върху високото качество и
 • перфекционизма в производството.

Характеристики на външната среда.

Външната среда за бизнеса се характеризира с доста висока степен на комплексност и изменчивост, които влияят върху степените на нейната несигурност и непредвидимост. Нейният анализ, имащ за цел да осигури гъвкавостта и устойчивостта на фирмата срещу непрекъснатите промени, се основава на базата на оценката на
 • икономическите,
 • обществените,
 • политическите,
 • екологичните и
 • технологични тенденции
http://www.sme-blog.net/photos/uncategorized/istock_000000305278small_1.jpg
на развитие, които засягат дейността на бизнеса. А така се определя и общото състояние на отрасъла, в който те функционират. Като цяло факторите, оказващи влияние върху настоящото и бъдещо развитие на фирмата, се разделят на две големи групи
 • - с пряко и
 • - с непряко въздействие.  


----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: