Сегментиране на пазара за генериране на бизнес идеи

Сегментиране на бизнес пазара.

Сегментирането на пазара е втората стъпка при генерирането на бизнес идеи за стартиране на Ваш собствен бизнес. За целта сегментирайте вашата област на интереси на нейните основни компоненти. Следващите примери показват няколко начина за сегментиране на пазара на стоки за свободното време според:
 • а/ възрастни — деца — семейство
 • б/ мъж — жена — и двете
 • в/ активно поведение — пасивно поведени — комбинация от двете
 • г/ пролет — лято — есен — зима
 • д/ икономическо равнище
 • е/ образователни равнища
 • ж/ етнически групи и т.н.

Психологически характеристики.

Хората също могат да бъдат разделени според някои техни психологически характеристики:
 • - консуматор
 • - наблюдател
 • - създател
 • - пасивен
 • - колекционер
 • - критик
 • - четател
 • - колективен тип.

----------
Още препоръки, мнения и допълнения по темата може да четете и правите по-долу - в коментарите.

Няма коментари:

Публикуване на коментар

Моля, само сериозни коментари. Публикуват се след одобрение на редактор.

Налични издания по английски език - за българи: